Al het nieuws

Onderhandelingen Sociaal Plan Rütgers Resins

Vorige week was het eerste overleg tussen de directie van Rütgers Resins en CNV Vakmensen over een sociaal plan in verband met de voorgenomen sluiting van het bedrijf in maart 2020. Het zal nog een pittig proces worden en daarom nodigen wij jullie uit voor een ledenbijeenkomst op 23 april.

 

Ledenbijeenkomst
Alle vakbondsleden zijn van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op

                Dinsdag 23 april, 15.15 uur in de kantine.
Uiteraard zijn ook je collega’s die (nog) geen vakbondslid zijn welkom. Een goede gelegenheid om te laten zien wat solidariteit betekent en hoe belangrijk het is om juist nu lid te zijn van een vakbond. Zie ook: www.cnvvakmensen.nl/werven

Stand van zaken
Over de mogelijke sluiting ligt een adviesaanvraag bij de OR. CNV Vakmensen is blij dat er een goed contact is tussen de OR en de vakbonden, zodat we elkaar kunnen versterken in de verschillende gesprekken die er met de werkgever/bestuurder zijn. De OR richt zich daarbij op de al dan niet aanwezige noodzaak voor de sluiting en op alternatieven; de vakbonden concentreren zich op het sociaal plan.
Het eerste gesprek over een sociaal plan heeft vorige week plaatsgevonden. CNV heeft zich op het standpunt gesteld dat de voorgenomen bedrijfssluiting een beslissing van het internationaal hoofdkantoor is gericht op het verbeteren van de winstgevendheid van het totale concern door het overschot voor de productiecapaciteit te verkleinen. En dan is het sluiten van de fabriek in Uithoorn goedkoper dan het sluiten van die in Duisburg, ook al is er momenteel duidelijk geen gebrek aan werk in Uithoorn. Dat betekent dat we vinden dat er ook genoeg geld beschikbaar moet zijn voor een goed sociaal plan, met een goed begeleidingstraject van werk naar werk en een behoorlijke beëindigingsvergoeding.
Van de kant van de directie werd benadrukt dat kostenreductie overal in het concern noodzakelijk is en dat er maar een klein budget was om iets meer in een sociaal plan te doen dat het wettelijke verplichte (de transitievergoeding).
We hebben geconstateerd dat we ver uit elkaar lagen! Daarover waren vakbonden en werkgever het wel eens, helaas.

Hoe nu verder?
Er is een vervolgafspraak gemaakt voor begin mei. Maar CNV wil eerst met de leden overleggen. Want als het lastige onderhandelingen worden, is het belangrijk om te kijken op welke manier de medewerkers onze inzet kracht kunnen bijzetten. Het kan nodig blijken te zijn om met meer dan alleen woorden te laten zien dat we eensgezind gaan voor een fatsoenlijk sociaal plan en ons niet laten afschepen met een fooitje.
Met jullie steun kunnen de vakbonden dan zo sterk mogelijk de onderhandelingen in, en die hopelijk met een goed resultaat afronden. En natuurlijk zal ook dat resultaat dan weer aan jullie worden voorgelegd.

En de cao?
Er was afgesproken vorige week ook een begin te maken met het overleg voor een cao voor 2019 (en zo nodig ook 2020). Werkgever had zich daar echter niet op voorbereid, dus ook dat is verplaatst naar begin mei.

Reacties?
Uiteraard hoop ik jullie allemaal te zien en te spreken op 23 april. Maar wie voor die tijd dringende vragen of opmerkingen heeft, kan altijd contact met mij zoeken via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.

Jolien Dekker, bestuurder CNV Vakmensen
06 - 23811392
j.dekker@cnvvakmensen.nl