Al het nieuws

Onderhandelingen sociaal plan Royal de Boer gestart

Op 29 april is er een overleg geweest tussen de directie van Royal de Boer en de vakbonden over de voorgenomen reorganisatie en over het voorgestelde sociaal plan.

OR aanwezig bij de gesprekken
Een afvaardiging van de OR was  aanwezig zodat ook zij meegenomen werden in de gesprekken. Hoewel de OR en de vakbonden zich met verschillenden zaken bezig houden is het wel van groot belang dat we goed overleggen en de zaken op elkaar afstemmen. De OR moet de noodzaak van de reorganisatie beoordelen en de vakbonden gaan over de opvang van de sociale gevolgen.
In het eerste gedeelte van het gesprek hebben de vakbonden aangeven dat er nog veel (financiële) gegevens missen om tot een goede beoordeling te komen. De directie heeft aangegeven die informatie nog te zullen leveren. De directie gaf aan dat Mutares Royal de Boer gekocht heeft zonder financiële reserves. Daarom is de financiële positie ook niet goed.

Voorstel Sociaal Plan tekstueel doorgenomen
Daarna hebben we gesproken over het sociaal plan. Royal de Boer had een voorstel gemaakt en dat zijn we tekstueel doorgelopen. We hebben verbeteringen voorgesteld en ontbrekende afspraken toegevoegd die ook in onze laatste bijeenkomst door jullie zijn benoemd. De advocaat van Royal de Boer gaat dat verwerken.

Boventalligheid werknemers
Voor vakbonden is het heel belangrijk dat we proberen om ervoor te zorgen dat mensen niet zonder werk komen te zitten en werkloos raken indien zij boventallig worden. Daar is aandacht voor in het sociaal plan. Wij hebben onder andere voorgesteld een budget ter beschikking te stellen voor begeleiding en scholing en de mogelijkheid een deel voor je pensioen te kunnen aanwenden gebruiken.
Ook de terugkeergarantie is door ons voorgesteld.

Ontslagvergoeding
Een punt wat nog niet echt aan bod is gekomen is de ontslagvergoeding. Royal de Boer wil de wettelijke minimale regeling. Er is weinig geld. Vakbonden vinden dat Mutares al wist dat men wilde gaan “Optimaliseren” en daar dan ook geld voor vrij moet maken. De wettelijk minimale vergoeding is dan ook onacceptabel. Om tot een goed voorstel te komen wachten wij eerst de extra financiële gegevens af die wij hebben opgevraagd.

Volgend overleg
Op 11 mei praten we weer verder. We houden jullie op de hoogte.

Mede namens Wilma Nieveen, bestuurder FNV,
Jan Kampherbeek, bestuurder CNV Vakmensen  
M 06 5160 2022 / j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl