Onderhandelingen: CAO Verzekeringsbedrijf

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijf gaan ook tijdens de periode van covid-maatregelen door. We zijn in gesprek over allerlei thema’s, zoals thuiswerken, pensioen, duurzame inzetbaarheid en uiteraard over loon.

Proces
De gesprekken aan de onderhandelingstafel verlopen in goede sfeer. Wel zijn er lastige gespreksonderwerpen waarbij partijen elkaar echt nog moeten gaan naderen. Zo is er nog een flink gat tussen de loonvraag van vakorganisaties en het loonbod van werkgevers. Werkgevers geven aan dat de markt, onder andere vanwege Covid, onzeker is en de huidige inflatie laag. Door onder andere deze beide factoren hebben werkgevers een beperkte loonruimte. Dit is al een stap vanuit werkgeverszijde. In de eerste gesprekken was er geen ruimte voor een structurele loonsverhoging en nu is er de mogelijkheid geboden om een beperkte loonstijging overeen te komen.

Thuiswerken
In de huidige cao staat een regeling over tijd- en plaats onafhankelijk werken (TPOW). Door de covid-maatregelen is dit actueler dan ooit. Graag wil CNV Vakmensen de regeling van TPOW verder verbeteren naar aanleiding van de huidige ervaringen. Hierbij vraagt CNV Vakmensen aandacht voor de arbo-regels, onkostenvergoeding en een goede werk- en privé balans. We zijn met de werkgevers in goed overleg over dit thema en voor beide partijen staat vast dat we over dit thema afspraken moeten maken.

Duurzame inzetbaarheid
CNV Vakmensen zet ook in op opleiding en ontwikkeling. Momenteel staat er in de cao een persoonlijk DI-budget  van € 750,00. Deze regeling is tijdelijk en loopt niet automatisch door naar de volgende cao. Graag willen we deze regeling structureel opnemen en in de toekomst verder uitbreiden.

Bij duurzame inzetbaarheid spreken we ook over maatregelen die genomen kunnen worden in de laatste jaren voorafgaande aan het pensioen. Diverse werknemers in de sector hebben behoefte aan aanvullende regelingen tijdens deze periode. Aan de cao tafel zijn we in gesprek over maatregelen die deze periode kunnen veraangenamen. Hierbij denken we nu over de mogelijkheden die de overheid geeft in het pensioenakkoord, waarbij de werkgever 3x het AOW-bedrag vrijgesteld van de zogenoemde RVU-heffing kan verstrekken aan medewerkers die eerder uitdiensttreden.

Werkcode
Graag wil CNV Vakmensen actief aan de slag om alle werken binnen de verzekeringssector gelijk te behandelen. Hierbij denken we onder andere aan gelijke beloning en betere ontwikkelingskansen voor flexibele medewerkers in de sector. We zijn met werkgevers in gesprek om te kijken op welke wijze en binnen welk tijdsschema partijen de werkcode kunnen implementeren in de sector. De werkcode is een afspraak tussen werkgevers en vakorganisaties over de gelijkheid van alle werkenden binnen een bedrijf, waarbij specifiek aandacht is voor de flexibele arbeidskrachten.  Zie voor meer informatie ook: https://werkbeweging.org. Voor werkgevers is het lastig om hierbij kostenverhogende afspraken te maken (bijvoorbeeld over de uitbetaling van de 13e maand voor uitzendkrachten), over andere thema's vinden we elkaar eenvoudiger. De 13e maand zal de komende onderhandelingsronde weer besproken worden, dit is voor vakorganisaties een belangrijk thema.

Overige onderwerpen
Naast deze onderwerpen spreken we ook over pensioen. In verband met de lage rentes blijft het belangrijk om naar de inhoud van de regeling te kijken. Dit is nog een lastig punt en gaan we verder uitdiepen tijdens de komende onderhandeling. Daarnaast zijn we al in gesprek geweest over de werkdrukmeter en diversiteit in de sector. Over beide punten lijken we positieve afspraken te kunnen maken.

Proces en contact
Het volgende en laatste overleg is gepland op donderdag 8 oktober. Over de uitkomst van deze dag zal ik jullie informeren.

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, de onderhandelingen, je werk of je lidmaatschap? Neem dan contact met mij op. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
E:  t.westerink@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 20 29 91