Onderhandelingen cao Royal Philips gestart

1. CAO-onderhandelingen:

Op 1 november aanstaande expireert de cao Royal Philips. Dit betekent dat er onderhandelingen gestart moeten worden om overeenstemming te verkrijgen over de te wijzigen arbeidsvoorwaarden vanaf 1 november 2019.
CAO-partijen hebben dit jaar al tijdig hiervoor afspraken gemaakt in de agenda.
De cao-onderhandelingen zijn onlangs op 8 oktober gestart met het over en weer uitwisselen en toelichten van de cao-voorstellenbrieven.
Bijgaand tref je dan ook de door CNV Vakmensen ingediende cao-voorstellenbrief aan.

Op 14 oktober hebben cao-partijen over een diversiteit van onderwerpen van gedachten gewisseld. Deze onderwerpen komen onder meer voort uit de cao-voorstellenbrieven van vakorganisaties en de uitkomsten van het grootschalige arbeidsvoorwaarden onderzoek dat eind vorig jaar door jouw werkgever werd uitgevoerd.

De onderwerpen zijn verdeeld in drie clusters: beloning, duurzame inzetbaarheid en overige onderwerpen zoals; carrièrewending, geldzorgen bij medewerkers, ontwikkelbudget en mantelzorg.
In Drachten loopt in het kader van de vorige cao een project ”gezond werken in de ploeg”. Daarbij zoeken we naar een alternatief voor ploegenwerkers met bijpassende arbeidsvoorwaarden.

De volgende onderhandelingsbijeenkomst staat gepland op woensdag 23 oktober aanstaande.

2. Kaderleden gezocht:

Binnen de onderneming bestaat een kadergroep van CNV Vakmensen. Dit zijn collega’s van jou die actief betrokken zijn bij de arbeidsvoorwaardenontwikkeling bij Royal Philips.
Deze kadergroep nodigt jou van harte uit om de gelederen te komen versterken en input te kunnen geven. Het gaat immers om jouw arbeidsvoorwaarden!
Vier keer per jaar komt deze kadergroep samen. Hiervoor wordt je met behoud van loon vrijgesteld en ontvang je tevens een reiskostenvergoeding. De kadergroep is met name opzoek naar collega CNV-leden vanuit Best en Eindhoven. Schroom niet en meld je aan via: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

3. Nieuwe leden:

Een goed resultaat kunnen we behalen dankzij een goede vakbondspositie. Hoe meer leden, hoe sterker we staan!
Het is vaak nog zo dat de omvang van het leden aantal bepaalt wat de onderhandelingspositie is.
Spreek je collega’s aan die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen.
Laat ze niet aan de kant staan maar maak ze lid.
Zo kunnen ze meepraten, hun stem laten horen en mee beslissen!

CNV Vakmensen bestaat dit jaar 125 jaar.
Dat vieren wij samen!

Nieuwe leden ontvangen de eerste zes maanden 50% korting op de contributie.
Schrijf jij als lid een nieuw lid in dan ontvang je daarvoor een beloning van 2 x € 25!

Wij blijven jou op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Mede namens CNV-kaderlid Christ Vriens,

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl


Bijlage : cao-voorstellenbrief

Downloads