Al het nieuws

Onderhandeling BP RR cao nog niet veel opgeschoten

Donderdag 5 september zijn, na de vakantieperiode, de onderhandelingen met jullie werkgever voortgezet om te komen tot een nieuwe cao. In deze brief lezen jullie de stand van zaken en kunnen jullie constateren dat er nog niet veel schot in de onderhandelingen zit.

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat de belangrijkste punten voor jullie werkgever de Merit (individuele salarisverhogingen) en de regeling voor de 85% dagen zijn. Deze onderwerpen lagen dan ook als eerste op tafel.

Over de Merit
BP wil ook voor jullie een ander systeem wat de Merit betreft. Meer in lijn met de niet cao populatie bij jullie. Met dit verschil dat er wel sprake is van een vast budget wat in de cao wordt opgenomen, dit los van de structurele loonsverhoging. Maar het systeem moet volgens BP zo worden dat je wanneer je nog veel groei in de schaal hebt (bijv op 80% zit) sneller groeit dan wanneer tegen het einde van de schaal zit (zeg 115%).

Voor de ene werknemer kan dit voordelig zijn en voor de ander nadelig!

Wij hebben BP een aantal voorbeelden genoemd en gevraagd met concretere uitwerking te komen van hun voorstellen. BP komt hier de volgende ronde mee.

Over de 85% dagen
Feitelijk wil BP van het fenomeen van de 85% dagen af. Als tussenoplossing is het voorstel gedaan de ingangsleeftijd van deze regeling met drie jaar op te schuiven. Dus geen start op 57 jaar maar op 60 jaar! Daar zien wij niets in!

Vervolgens wil BP in een studiegroep kijken naar mogelijkheden om helemaal met de 85% dagen te stoppen. Ook daar zien wij niets in.

Wij hebben voorgesteld om, op het moment dat er een nieuwe cao is, in een studiegroep het gehele onderwerp duurzame inzetbaarheid op te pakken. Dan zullen wij bijvoorbeeld het fenomeen van de 80-90-100 regeling inbrengen (80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw).

Dit naast andere onderwerpen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een dergelijke, mogelijk, ingrijpende aanpassing van een regeling doe je niet tijdens cao-onderhandelingen maar gedurende de looptijd van een cao. Dan heb je meer tijd en rust om goed over alle aspecten na te denken en deze met de leden te bespreken.

Over het loon
Over een salarisverhoging is nog geen enkel voorstel gedaan. BP heeft het standpunt met een passend voorstel te willen komen in combinatie met afspraken over de Merit!

Verder zijn onze voorstellen van commentaar voorzien. Veel voorstellen zijn niet akkoord. Een enkeling is bespreekbaar. Daar zijn we dus ook lang nog niet uit!

BP heeft zelf ook een aantal tekstuele en inhoudelijke voorstellen gedaan, deze gaan wij de komende week bestuderen en volgende week vrijdag geven wij daar dan een eerste reactie op.

Vrijdag 13 september gaan we verder. Ook dan krijgen jullie zo snel mogelijk van ons weer een nieuwsbrief. En bovendien een uitnodiging voor ledenvergaderingen. Tijdens die ledenvergaderingen zullen wij een toelichting geven op de onderhandelingen tot dan toe en zullen wij bovendien de voorstellen van jullie werkgever bespreken. Die vergaderingen beloven erg belangrijk te worden!

Mede namens Egbert Schelenberg FNV en de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg  
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl


Nog geen lid? Word lid en beslis mee over de cao!