Al het nieuws

Omvlaggen Frank Bonefaas en Cornelis Vrolijk

Vissers van de Hektrawlers Cornelis Vrolijk en Frank Bonefaas krijgen een nieuw contract in verband met varen onder een andere vlag. Het concern geeft vakbondsbestuurders toelichting op de genomen stappen. Op 2 september is er een inhoudelijk vervolg. Ook over voorstellen tot harmonisatie.
Toelichting
Wietze Kampen (vakbondsbestuurder) en Gert Koster (VBC-er) hebben op vrijdag 16 augustus 2019 een toelichting gekregen op de gewijzigede zeearbeidsovereenkomsten van de bemaningen van de Frank Bonefaas en de Cornelis Vrolijk. Zij hadden hierom gevraagd, nadat er diverse telefoontjes waren binnengekomen van bemaningsleden.

De toelichting is gegeven door Ment van der Zwan, Collin Ansink en Arnoud Langerak. Een delegatie die dus is samengesteld uit de twee onderliggende rederijen Cornelis Vrolijk en Jaczon. De afvaardiging vanuit Jaczon heeft te maken met de gevolgen voor bemanningsleden vanuit de Jaczon-poot die op de genoemde schepen worden tewerk gesteld. Inhoudelijk kan er pas gesproken worden nadat algemeen directeur Annerieke Vrolijk terug is van vakantie en op 2 september bij de vervolggesprekken zal aanschuiven.

Veranderingen
De samenstelling van de bemanning (o.a. nationaliteit) en de bemanninggrootte verandert als gevolg van het omvlaggen. Omdat Groot Brittanië vanaf 1 juli 2019 verplicht stelt dat schepen die onder Britse vlalg komen te varen de ILO-conventie 188 moeten toepassen zijn als gevolg hiervan ook andere aanpassingen in de zeearbeidsovereenkomsten noodzakelijk. Hierdoor kon er niet gewacht worden met het aanbieden van de contracten op de Frank Bonefaas. Bovendien stelt Groot Brittannië eisen aan de nationaliteit van de bemanning. Verder krijgen alle bemanningsleden te maken met het varen in het systeem "twee reizen op; één reis af." Dit zal ook verder op de trawlervloot van de rederijen worden doorgevoerd.

Vervolggesprek en harmonisatie
Zoals al aangegeven wordt er op 2 september inhoudelijk verder gesproken. Er zal dan ook gesproken worden over harmonisatievoorstellen waaronder systeemvaren.

Niet goed geregistreerd?
Krijg je deze nieuwsbrief maar is deze niet op jou van toepassing, dan kan het zijn, dat je niet goed bent geadministreerd. Neem dan contact op met onze administratie op 030 7511570 en geef je juiste werkgever door. Een verkeerde administratie leidt tot nieuwsbrieven die niet voor jou zijn bestemd en de nieuwsbrieven die jou wel aangaan mis je.