NSC Global: brief aan directie is verstuurd!

CNV Vakmensen en FNV willen op korte termijn met jullie werkgever in gesprek over de toekomst van het bedrijf. We hebben jullie werkgever deze week hierover een brief verstuurd waarbij we hebben aangegeven binnen één week een reactie te verwachten.

Ledenbijeenkomst
Tijdens de drukbezette ledenbijeenkomst op woensdagavond 20 november hebben de aanwezige leden van CNV Vakmensen en FNV uitgebreid hun zorgen geuit over de onzekere toekomst van het bedrijf. Er is bijna geen interne communicatie door de directie en de OR krijgt te weinig ruimte om op een goede manier zijn werk te kunnen vervullen.

Inhoud brief
In de bijlage vinden jullie de brief die wij hebben opgesteld naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de bijeenkomst. Hierin laten we blijken dat we op korte termijn in gesprek willen en duidelijkheid wensen over de toekomst van het bedrijf. Wat is de financiële positie? Hoe zit het met het al dan niet verlengen van het ATOS-contract? Wat doet NSC aan het werven van nieuwe klanten? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor jullie? Etcetera, etcetera.

Hoe nu verder?
We zijn inmiddels in afwachting van een reactie van jullie werkgever. Hopelijk worden wij op korte termijn uitgenodigd maar dit is verre van zeker. Mochten jullie directie niet reageren op onze brief dan zullen mijn FNV collega Ger Klinkenberg en ik aan jullie en jullie collega’s gaan vragen wat er moet gebeuren om de werkgever op andere gedachten te brengen. We zullen dan op korte termijn wederom een bijeenkomst beleggen. Het meest kunnen we bereiken als we gezamenlijk een vuist maken, zo werd gesteld tijdens de ledenbijeenkomst. Informeren jullie dus je collega’s, ook degene die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen. Samen sterk!

Vragen/ opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen ben ik bereikbaar op onderstaande contactgegevens.

Marten Jukema,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 13 20 41 12
E m.jukema@cnvvakmensen.nl