Al het nieuws

NS en vso: dat zit zo

In deze tijd van reorganisaties krijgen veel medewerkers tijdens premobiliteit of boventalligheid een VSO aangeboden. Een VSO is een vaststelllingsovereenkomst, waarin afspraken over het einde van je dienstverband staan. Daar krijgen we vragen over. In deze nieuwsbrief staat waar je op moet letten.

VSO is een beëindigingsovereenkomst
Tijdens prémobiliteit of aan het einde van je boventalligheidstermijn krijg je van NS een vaststellingsovereenkomst (VSO) ter ondertekening. Daarmee beëindigt NS jouw arbeidsovereenkomst en regel je waar je nog recht op hebt. Omdat dit nauw luistert is het van belang om deze overeenkomst te laten checken via www.cnvvakmensen.nl/ontslagvoorstel 

Wat staat er in die VSO en waar moet je op letten?
In de inleiding staat globaal wat er aan de hand is. Jouw naam moet goed geschreven zijn en jouw geboortedatum moet erin staan. Check of jouw salaris genoemd staat. Ook moet je al eerder een brief hebben ontvangen waarin je premobiel of boventallig bent verklaard. Daar wordt ook naar verwezen. Hierin staat dat werkgever het dienstverband wil beëindigen en dat jou geen verwijt gemaakt kan worden. Verder staan je rechten en plichten in de vso genoemd. Er staat in dat er een einde aan de arbeidsovereenkomst komt met wederzijds goedvinden.

Laat de beëindigingvergoeding nakijken
De beëindigingsvergoeding staat genoemd. Het is van belang die te laten nakijken. Er is nog een discussiepunt of het terecht is dat als je nog niet zo lang van je pensioen af bent of het door jou betaalde 3e WW-jaar daarvan afgetrokken mag worden als zijnde sociale uitkering.
Ons inziens is dat een private uitkering. Het is onzeker hoe een rechter daarover zal oordelen. Je zou daar met behulp van juristen van CNV Vakmensen een oordeel van de rechter over kunnen vragen, maar het is onzeker hoe dat afloopt.
Datzelfde geldt voor het feit of je recht hebt op opbouw van je pensioen tijdens je WW-periode.

Betaling
De werkgever betaalt binnen 4 weken na einde dienstverband jouw vergoeding en eindafrekening uit. Dit is het geld dat je nog tegoed hebt.
Het is verstandig om zoveel als mogelijk je verlof op te nemen. Als dat niet gebeurt moet NS jouw verlof uitbetalen. Ook dat kan in jouw vso staan.

Finale kwijting
Tenslotte staat er een finale kwijting in. Dit betekent dat NS je niet meer verschuldigd is dan in de vso genoemd staat. Je kunt na tekening niet alsnog ergens beroep op doen. Als je de vso getekend hebt en je wilt toch via de rechter een hogere vergoeding krijgen of nog iets anders regelen, dan kan dat niet omdat je dan al voor finale kwijting getekend hebt. Tenzij je binnen 14 dagen na jouw akkoord beroep doet op de bedenktermijn.
De jurist van CNV Vakmensen kan vragen om finale kwijting met uitzonderingen, dus bijvoorbeeld totdat er duidelijkheid is over de opbouw van je pensioen tijdens WW-periode.
Als je langdurig ziek bent is het zeker verstandig om een jurist naar je vso te laten kijken.
Kortom: er is veel waar je aan moet denken als je zo’n vso krijgt voorgelegd. Laat je daarom vooral adviseren.

Onzekerheid in deze tijd: CNV Vakmensen is er voor je
CNV Vakmensen realiseert zich heel goed dat het nu voor heel veel medewerkers een onzekere tijd is. Daarom willen onze juristen jou graag helpen als je premobiel of boventallig bent verklaard.  Je bent niet voor niets lid.
Wij begrijpen ook dat het vervelend is dat over sommige zaken nog geen duidelijkheid is. Dat vinden wij ook en dat hebben wij NS ook laten weten. Heel veel sterkte en laat je in ieder geval goed adviseren via www.cnvvakmensen.nl/ontslagvoorstel

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl