Al het nieuws

Nog lange weg te gaan bij ING-cao

Er heeft weer een cao-overleg plaatsgevonden. ING deed voorstellen. Voor wat betreft tijd zijn er vorderingen, maar over loonsverhoging en de 1 april verhoging staan we nog ver van elkaar af.

Tijd is een fruitboom
De vorige keer zijn er een aantal zaken benoemd waarover we wat tijd betreft zouden kunnen praten. Tijdens het overleg zijn de zaken verdeeld in "laaghangend fruit" (wel te regelen), "tussenhangend fruit" (is iets moeilijker) en "hooghangend fruit" (wat moeilijk is).
"Laaghangend fruit" is een aantal dagen per jaar tijd voor ontwikkeling en wellbeing. Uit de discussie daarover bleek dat iedereen dit wel wilde. Maar er waren wel een aantal praktische vragen zoals 'hoe regel je dat', 'hoe plan je dat' en 'wat betekent het voor de bezetting'? Aan de werkgroep Vakmanschap wordt nu gevraagd of zij dit willen uitwerken. Een volgende overleg komen we daar op terug.
"Tussenhangend fruit" was 'hoe zet je dat in kpi’s' en 'hoe regel je verlofsparen'.
"Hooghangend fruit" was 'onbeperkt verlof' en 'minder uren per week werken'.
Over "tussen"- en "hooghangend fruit" hebben wij het niet inhoudelijk gehad maar dit komt wel een van de volgende keren aan bod.

Verbreding van de beloningsdiscussie: reactie van ING
ING heeft een voorstel gedaan als reactie op een vorig voorstel van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties om het beloningsverhaal wat te verbreden. Daarbij wil ze het volgende:

  • Een tweejarige cao met 0% collectieve verhoging
  • Online fysio
  • Rouwverlof
  • Mantelzorgmakelaar
  • Health check
  • Vier opleidingsdagen (nb: bij "tijd" hadden we het over ontwikkeling en wellbeing)
  • Eerder met pensioen op basis van vrijwillig vertrek bij boventalligheid
  • Gratificaties afbouwen
  • Een kleine verhoging voor medewerkers die onder de mediaan beloond worden (de zogenaamde 1 april verhoging)
  • Continuering van de cmu-uitkering

ING geeft aan geen afspraken te willen over minder uren werken, verlofsparen en aandelenparticipatie.
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zullen daar de volgende keer gezamenlijk op reageren.

Afdronk: we zijn er nog niet
We lijken elkaar te naderen op een afspraak over tijd, over ontwikkeling (en wellbeing), maar afspraken over de 1 april verhoging, de collectieve verhoging, minder uren werken tegenover onbeperkt verlof en de mogelijkheid van verlofsparen lijken heel moeilijk te zijn. Het zou maar zo kunnen zijn dat wij niet voor 1 april a.s. een cao hebben. Het lijkt een lange weg te worden. We houden je op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl