Al het nieuws

Nog geen Sociaal Plan Trivium Veenendaal

Op vrijdag 15 januari jl. hebben CNV Vakmensen, FNV Metaal en VHP2 met de Trivium-directie overleg gevoerd om te komen tot een goed Sociaal Plan. Wij zijn tijdens dit overleg tot veel meer dan het wederzijds toelichten van de voorstellen niet gekomen. Op donderdag 21 januari wordt verder gesproken om te komen tot een goed sociaal plan voor de harde werkers van Trivium Veenendaal.

De belangrijkste eisen van de vakbonden zijn:

-              Looptijd sociaal plan. Wij willen een looptijd van 3 jaar.

-              Beëindigingvergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Wij willen een beëindigingsvergoeding die minimaal gelijk is aan de beëindigingsvergoeding van het sociaal plan van 2014-2016. De werkgever houdt voorlopig vast aan de wettelijke transitievergoeding 2020. Voor vakorganisaties is alleen een transitievergoeding (2019) bespreekbaar met een correctiefactor: 2,5 zonder aftopping. Dan is de beëindigingsvergoeding ongeveer gelijk of iets beter aan die van 2014-2016 (dat was kantonrechtersformule).

-              Begeleiding van werk-naar-werk. Wij hebben een outplacementtraject van 6-12 maanden en een budget van 3.500,-euro per werknemer voorgesteld. Daarnaast willen wij een bedrag van 5.000,-euro voor opleidingen afspreken voor werknemers die simpelweg scholing nodig hebben voor het vinden van een nieuwe werkomgeving.

-               Uitzendkrachten (9 maanden of langer werkzaam). Ook voor uitzendkrachten willen wij dat dit sociaal plan van toepassing is.

Kortom, wij willen een goed sociaal plan, geen gebakken lucht! De directie wil graag met ons op donderdag 21 januari verder onderhandelen om te komen tot een sociaal plan. Dat is positief! Maar dan moeten ze wel instemmen met bovenvermelde harde wensen van de werknemers. Want, wij vragen doodnormale zaken, geen gouden bergen. Wij willen een normale vergoeding bij een gedwongen ontslag, meer zekerheid voor de collega’s die intern herplaatst kunnen worden in een passende functie. Zaken die sowieso al opgenomen hadden moeten worden in het concept-sociaal plan van de werkgever.

Hoe nu verder?
Op donderdag 21 januari is het tweede overleg met de werkgever om alsnog te komen tot een goed Sociaal Plan.
Uiteraard houden we jullie hier op de hoogte. Nog geen lid? Sluit je dan aan bij de vakbond. Samen beter samen sterker!

Mede namens Colin Stravers, delegatielid CNV Vakmensen

Nicole Engmann- van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1989
E n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl