Nog geen Sociaal Plan NDC Mediagroep

Beste leden,

Zoals ik jullie per nieuwsbrief d.d. 8 januari jl. liet weten vond gisteren het vervolgoverleg tussen bonden en een afvaardiging van de OR en de NDC Mediagroep plaats. Hierbij bericht ik jullie wat uit dat overleg is gekomen.

Hoewel NDC tijdens het overleg van 7 januari jl. had aangegeven niet met bonden in overleg te willen over een Sociaal Plan, is er ter voorbereiding door NDC toch een voorstel voor een Sociaal Beleidskader gedaan. Dit voorstel is tijdens het overleg toegelicht.

Wij (CNV, FNV en de NvJ) hebben, alvorens verder in te gaan op het voorgestelde Sociaal Beleidskader eerst om een grondslag en onderbouwing van de noodzaak tot ontslag verzocht. Duidelijk werd toen dat niet 35 fte maar mogelijk nog meer dan 70 fte de komende tijd en ook na 2020 dient af te vloeien. Dit onder meer als uitwerking van het 'Samen staan we sterker' plan (2.0). Deze maatregelen zijn ons nog niet eerder kenbaar gemaakt.

Dat de organisatie anders ingericht moet worden zal een feit zijn. De weg daarnaartoe is echter volstrekt niet transparant en duidelijk. Wij hebben er dan ook op aangedrongen eerst eens inzichtelijk te maken wat precies de plannen zijn om de organisatie weer gezond te krijgen en welke personeelskeuzes er gemaakt moeten worden. Pas daarna kom je toe aan afspraken over hoe mensen dan zouden moeten afvloeien.

Kort en goed is NDC dus van plan de komende jaren afscheid te nemen van (zoals het lijkt) veel meer dan nog eens 35 fte personeel. Wij achten de grondslag van essentieel belang om verdere afspraken te maken en worden hierover op 26 maart aanstaande nader geïnformeerd. Uiteraard breng ik jullie na de tijd weer op de hoogte van het verloop van dat overleg en het vervolg.

Mochten er tussentijd vragen en/of persoonlijke adviezen nodig zijn, schroom niet mij te bellen of te mailen.

Met vriendelijke groet,

Loes Dreschler
Bestuurder CNV Vakmensen Regio Friesland
06-20471883