Al het nieuws

Nog geen cao-resultaat NS

Er is nog geen cao-resultaat na nog eens 2 dagen onderhandelen. CNV Vakmensen blijft inzetten op werkgelegenheid.

Hoofdthema’s cao-overleg: werkgelegenheid, loon en pensioen
Tijdens de laatste 2 onderhandeldagen hebben de onderwerpen werkgelegenheid, loon en pensioen volop aandacht gekregen. Natuurlijk zijn er ook andere onderwerpen aan de orde gekomen. Maar hierop lag de focus. In deze nieuwsbrief wordt over deze onderwerpen aangegeven wat NS het laatste geboden heeft en de reactie van CNV Vakmensen daarop.

Laatste bod NS op de hoofdthema’s
Pensioen en er eerder uit
NS is bereid om voor 2021 een afspraak over pensioen te maken. In die afspraak wijzigt er niet wat jij nu aan je pensioen gaat betalen. Het zou kunnen dat wat jij opbouwt gedurende dit jaar minder is. Op een pensioenuitkering heeft dat op lange termijn een heel klein effect.

Als je wilt kun je ook vervroegd uittreden door middel van een uitkering. Die uitkering is 21.200 bruto. Die uitkering krijg je dan bovenop je vervroegde pensioenuitkering. Met die uitkering kun je kiezen of je dan 1, 2 of 3 jaar er eerder uit wilt. Wel moet het zo zijn dat je eerder er uit kunt als dat voor het werk ook kan (operationele haalbaarheid).

Werkgelegenheid en sociaal plan
Zowel het sociaal plan als de werkgelegenheidsgarantie lopen tot 1 januari 2025. Het nieuwe sociaal plan geldt dan ook voor de al lopende reorganisaties. Het huidige sociaal plan is verlengd met de volgende aanvullingen:

 • Reistijdcompensatie: bij standplaatswijziging wordt gedurende 3 jaar de extra reistijd gecompenseerd.
 • Boventallig: stel dat jij boventallig bent en je collega, die een uitwisselbare functie heeft in het reorganisatiegebied, niet. Dan kan jouw collega aangeven dat hij/zij er wel uit wil en dan kun jij bij NS blijven werken.
 • Hardheidsclausule: als je om individuele omstandigheden vindt, dat jij niet herplaatst kan worden, kun je beroep doen op de hardheidsclausule. Een commissie bestaande uit mensen namens werkgever NS, namens werknemers NS en een onafhankelijk voorzitter beoordeelt dan of dit terecht is.
 • Tijdens de werkgelegenheidsgarantieperiode moet je wel je best doen om aan het werk te komen, zowel binnen als buiten NS. Je wordt daarbij geholpen door een loopbaancoach. Binnen NS heb je als boventallige voorrang boven andere (externe) kandidaten. Je kunt 1x een passende functie binnen NS weigeren en 1 x een passende functie buiten NS weigeren.

Loon en looptijd
Gedurende een looptijd van 27 maanden van 1 april 2020 tot 1 juli 2022 is het loonbod van NS het volgende:

 • Per 1 april 2020 1% verhoging
 • Per 1 april 2021 1,6% verhoging
 • Per 1 januari 2022 1,1% verhoging

Deze verhogingen gelden ook voor de SAV-tarieven.
Er komt geen thuiswerkvergoeding voor thuiswerkers.

Reactie CNV Vakmensen op het laatste bod van NS
Omdat wij ons steeds hebben gefocust op werkgelegenheid is dat in onze reactie ook gebeurd. Wij hebben aangegeven niet te reageren op het loonbod en de looptijd, omdat wij op werkgelegenheid willen focussen. Wel hebben we gezegd dat wij een thuiswerkvergoeding willen voor degenen die nu thuiswerken voor 2021. Aan het einde van het jaar willen we evalueren of er een structurele afspraak nodig is over deze vergoeding. Voor wat betreft pensioen en er eerder uit kunnen, heeft CNV Vakmensen aan NS laten weten te kunnen leven met hetgeen voorgesteld is.

Voor wat betreft de werkgelegenheidsafspraak hebben wij als volgt gereageerd:

 • De regeling reistijdcompensatie is akkoord
 • De regeling plaatsmakersregeling is akkoord
 • Voor wat betreft de hardheidsclausule willen wij expliciet opnemen, dat met individuele omstandigheden ook het werk- en privébelang meegenomen moet worden
 • Met betrekking tot het aanvaarden van passend werk heeft CNV Vakmensen het volgende voorgesteld:
  • Er moet eerst passend werk binnen NS aangeboden worden
  • Dat kun je 2x weigeren
  • Daarna kan er passend werk buiten NS gezocht worden
  • Dat kun je 1x weigeren

We zijn er nog niet uit
Helaas zijn wij er nog niet uit. Op 15 januari 2021 onderhandelen we verder. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kun je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl