Nog geen cao Mitt

Afgelopen week hebben we met de cao-partijen overleg gehad en de uitkomsten gedeeld. Cao-partijen MITT zijn helaas niet tot een cao-akkoord gekomen en hebben besloten de cao-onderhandelingen op te schorten.

Aan werknemerszijde was een overtuigende meerderheid voor het onderhandelingsresultaat. Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid, waardoor de werkgevers zich op het laatste moment toch tegen het resultaat hebben gekeerd. 65% van de werkgevers heeft tegen gestemd.
We zijn helaas niet tot een akkoord gekomen en hebben besloten de cao-onderhandelingen op te schorten en in juni nogmaals te gaan kijken hoe de wereld ervoor staat.
Wij vinden het spijtig, maar de realiteit heeft ons ingehaald.

De recente economische ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 (Corona) hebben een enorme weerslag op een groot deel van de sector. We horen verhalen van omzetverlies van boven de 50%. We snappen de urgentie vanuit de sectoren om zich nu bezig te houden met deze crisis. Hierdoor is een bijzondere en onvoorziene situatie ontstaan, die ertoe geleid heeft dat het overeengekomen onderhandelingsresultaat geen draagvlak onder de werkgevers meer heeft.

Het besluit van cao-partijen om de onderhandelingen op te schorten heeft tot gevolg dat er nu geen nieuwe cao komt en ook dat nog geen besluit is genomen over de uitbetaling van de RAM-premie in 2020.
Wel hebben cao-partijen met Bpf MITT afgesproken dat partners die gebruik maken van aanvullend geboorteverlof (zoals geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof) geen negatieve effecten in hun pensioenopbouw ondervinden.
Bedrijven en hun werknemers die de cao MITT (verplicht) blijven volgen, zullen geïnformeerd worden als cao-bepalingen door wetwijzigingen niet meer aan de wet voldoen. In die situatie gaat de wet boven de cao.   

De cao MITT loopt op 31 maart 2020 af. In juni zullen cao-partijen het overleg hervatten.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl of telefonisch 06-47826877.