Al het nieuws

NN en verlenging bemiddelingstermijn

Graag had CNV Vakmensen, in deze coronatijd, een afspraak willen maken over een extra lange bemiddelingstermijn voor boventalligen. NN was helaas alleen bereid de bemiddelingstermijn te verlengen binnen de kaders van het Sociaal Plan.

Coronatijd en boventalligheid: afhankelijk van het onderdeel
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben NN gevraagd of er in deze tijd nog reorganisaties zullen plaatsvinden. NN doet daar generiek geen uitspraak over en wil dat laten afhangen van de situatie in het onderdeel. Er kunnen nog wel reorganisaties plaatsvinden waarbij het Sociaal Plan op van toepassing is.

Geen extra verlenging van de bemiddelingstermijn in het Sociaal Plan
In het Sociaal Plan is de mogelijkheid opgenomen om de bemiddelingstermijn met 3 maanden te verlengen wanneer er goede redenen hiervoor zijn. Dit betekent wel dat die 3 maanden afgetrokken zullen worden van de beëindigingsvergoeding.
Tot nu toe is die bepaling sporadisch toegepast.
NN geeft aan die bepaling nu ruimhartiger toe te passen. Ook zal de begeleiding van het zoeken naar ander werk of het opleiden van boventalligen nu intensiever plaatsvinden. Hoewel wij dat gebaar waarderen, hebben CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties erop aangedrongen om in deze bijzondere tijd de bemiddelingstermijn te verlengen, zonder dat het de betrokken boventallige medewerkers een gedeelte van hun beëindigingsvergoeding kost.
Helaas was NN daartoe niet bereid. Zij zagen dit als openbreken van het Sociaal Plan en gaven daarbij aan dat zij nu ook de cao niet openbreken. CNV Vakmensen heeft aangegeven dit te betreuren.

Ben je boventallig en heb je hier advies over nodig: wij zijn er voor je
Een enkele boventallige heeft zich al bij ons gemeld. Vanzelfsprekend kan je hiervoor terecht bij ons: CNV Info, telefoon 030-751 1007 of per e-mail: cnvinfo@cnv.nl 

Nog andere vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog andere vragen en/of opmerkingen hierover, of over andere zaken, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986