Nieuwsbrief voor de leden bij Damen Shipyards

Vrijdag, 25 oktober, heeft CNV Vakmensen, samen met FNV Metaal, een overleg gevoerd met de HR director van Damen Shipyards (Damen). Een aantal zaken zijn besproken. Onderstaand in het kort de belangrijkste punten.

Damen Mark II
Dit is de naam van het plan om de organisatiestructuur van de gehele Damen Shipyards groep aan te passen. Het plan is om de groep in zeven divisies te verdelen. Het betreft dus een flinke herstructurering. Volgens jullie werkgever is vooral de impact van deze herstructurering in Gorinchem het grootst. De ondernemingsraad (OR) van DSGo heeft dan ook een adviesaanvraag ontvangen. De overige ondernemingsraden hebben het stuk ook, maar hen wordt formeel niet om advies gevraagd. 

Door jullie werkgever wordt benadrukt dat deze herstructurering niet zal leiden tot het verlies van banen. Iedereen die wil kan blijven, al dan niet op hun huidige werkplek en in hun huidige functie. Daar zit voor mij nu juist wel de zorg. Het klinkt mooi dat er, om met de woorden van jullie werkgever te spreken, “voor iedereen een huis is”. Maar je weet maar nooit hoe dat huis er uitziet ten opzichte van je huidige huis, om maar even met deze beeldspraak door te gaan. Maar wat als je van een mooi vrijstaand huis in een rijtjeshuis komt. Er is niets mis met een rijtjeshuis, maar je was anders gewend. 

Oftewel, wat kan er gaan gebeuren met je huidige functie en positie binnen Damen? Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Damen het doel heeft om per 1 januari aanstaande het nieuwe model ingevoerd te hebben. Als CNV Vakmensen willen wij de vinger aan de pols houden en zoveel mogelijk betrokken zijn en blijven bij de ontwikkelingen binnen Damen. 

Mijn oproep aan jullie is in ieder geval om je bij mij te melden als je met vragen zit of wanneer je gevolgen denkt te ondervinden van deze herstructurering. Dan kunnen wij samen bekijken hoe om te gaan met de mogelijke gevolgen of andere zaken waar jij mee te maken krijgt. 

Vakbondscontributie
Er is een verschil van mening tussen jullie werkgever en de bonden over de uitvoering van de afspraken over verrekening van de vakbondscontributie. Jullie hebben dit jaar recht op twee regelingen over de vakbondscontributie. De ene regeling is de bekende fiscale verrekening van de vakbondscontributie. De andere is dat jij, naast de fiscale verrekening, dit jaar ook recht hebt op een netto betaling door je werkgever van het jaarbedrag aan vakbondscontributie.
Damen voert slechte één van beide afspraken uit. Wij hebben inmiddels een formele brief naar Damen gestuurd. Blijft Damen weigeren beide cao-afspraken uit te voeren, dan sluiten wij juridische stappen niet uit. 

Duurzame Inzetbaarheidsdag (DI)
In de nieuwe cao is afgesproken dat elke werknemer recht heeft op 1 DI dag per jaar. Deze dag moet besteed worden aan scholing, ontwikkeling of gezondheid. Heel duidelijk is vastgelegd dat de werknemer zelf (autonoom) beslist hoe hij of zij deze dag invult. Als er maar een relatie is met één van de drie genoemde onderwerpen. Natuurlijk geef jij bij je leidinggevende aan wat je die dag gaat doen. Het enige waar je leidinggevende / je werkgever echt een stem in heeft is op welke dag jij de DI dag opneemt. Dat is net als bij een verlof of ADV dag. Maar de inhoud van deze dag bepaal jijzelf.
Ook op dit punt constateer ik dat Damen de cao niet goed uitvoert. Van diverse leden heb ik gehoord dat er flinke discussies tussen werknemer en leidinggevende zijn over de invulling van de DI dag.
Net als bij de herstructurering geldt ook hier: loop je tegen problemen aan om de DI op te nemen, laat mij dit dan weten! 

Tot zover een kort verslag van het besprokene. 

Ten slotte
CNV Vakmensen is er primair voor haar leden. Jij bent al lid van CNV Vakmensen en daarom ontvang je deze nieuwsbrief. Geef deze nieuwsbrief door aan je collega die nog niet is georganiseerd! 

Met meer leden staat CNV Vakmensen ook in de toekomst sterker. Dit is het moment om jouw collega lid te maken van een sterke en betrokken vakbond. Voor juridische ondersteuning kunnen leden bij ons terecht. Lid worden kan altijd, bezoek onze website voor een lidmaatschap: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat dit mij dan weten. Dat kan (het eenvoudigst) via de onderstaande contactgegevens.

Piet Verburg,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5166 7394
E. p.verburg@cnvvakmensen.nl