Nieuwsbrief vakbond januari 2020 - Beverhoff

Waar blijft de vakbond en waarom horen wij niets van ze?

Jullie hebben helemaal gelijk met jullie bovenstaande reactie. Onze laatste nieuwsbrief dateert al van augustus 2019. We snappen dat jullie je soms door ons in de steek gelaten kunnen voelen. Deze situatie is ook voor ons niet gemakkelijk. Onderstaand leggen we jullie uit dat het niet zo is dat we niets doen, maar dat we even niets kunnen doen en waarom dat zo is.

Jullie vragen hadden met name betrekking op 2 zaken, namelijk ‘wat betekent het krantenartikel dat onlangs over Boverhoff in de Stadsbron van Amersfoort is verschenen voor ons werk?’ en ‘wanneer wordt eindelijk bekend wat het onderzoek van TBB heeft opgeleverd?’.

Het artikel in de Stadsbron van Amersfoort van 18 januari 2020
Daar kunnen we kort over zijn. Daar is de vakbond niet bij betrokken. Dat valt onder de journalistieke vrijheid. We kunnen daar ook geen vragen over beantwoorden. We nemen er net als jullie kennis van.

Conclusie
Wij kunnen geen vragen over de inhoud van dit krantenartikel beantwoorden omdat we er niet bij betrokken zijn. Als wij met jullie communiceren is het via nieuwsbrieven als deze, via informatiebijeenkomsten, ledenraadplegingen of persoonlijke gesprekken waar we jullie tijdig voor uitnodigen. We communiceren niet met jullie via de krant, laat dat duidelijk zijn.

Het onderzoek van TBB
Op 28 juni 2019 hebben wij, de drie ondergenoemde vakbonden gezamenlijk een melding voor een werkingssfeeronderzoek bij Boverhoff Machines Gereedschappen en Materieeldienst BV gedaan bij Bureau Werkingssfeer Bouwnijverheid van het Technisch Bureau Bouw & Infra (kortweg: TBB). Wat betekent dit?
Dit betekent dat dit bureau op verzoek van ons bij Boverhoff Machines Gereedschappen en Materieeldienst BV een onderzoek doet naar welke cao van toepassing is en of jullie directeur Martijn Nijhof jullie het juiste loon, de juiste reisuren betaalt en correct alle pensioenpremies berekent en afdraagt. Dat soort zaken.

TBB doet dit onafhankelijk. Dit wil zeggen dat er lopende het onderzoek geen overleg met ons als vakbonden plaatsvindt. Wij horen dus al die tijd net als jullie niets. We weten alleen dat er een onderzoek plaatsvindt. We weten niet hoe ver het er mee staat of wat er lopende het onderzoek gevonden wordt. Pas na afloop worden wij, net als jullie geïnformeerd over wat de uitkomsten van het onderzoek zijn. Daarom is het zo stil. We kunnen gedurende het onderzoek niets doen. Sterker nog: We mógen niets doen. Zo zijn de spelregels. We moeten TBB hun werk laten doen.  

Wie geïnteresseerd is in wat TBB allemaal doet, kan dit vinden op hun website. Hierbij een link naar hun website: https://www.tbbouwinfra.nl/

Conclusie
Het is niet zo dat we jullie vergeten zijn. We houden alles wat er bij Boverhoff gebeurt goed in de gaten. Jullie kunnen ook nog altijd met jullie vragen en opmerkingen bij ons terecht. Blijf dat vooral doen! Voorlopig moeten we echter wachten tot TBB kaar is met zijn onderzoek. Zodra de uitkomsten daarvan bekend zijn, gaan wij met jullie rond de tafel zitten om samen met jullie de te nemen vervolgstappen af te spreken.

Mocht je na lezing van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, neem dan contact op met je vakbondsbestuurder. Zijn of haar gegevens vind je in de bijlage.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Downloads