Al het nieuws

Nieuwsbrief regio 11: samen in dialoog

Afgelopen mei heeft CNV Vakmensen alle leden van regio 11 uitgenodigd om samen de dialoog aan te gaan. Hierbij hebben wij aan alle leden, die wonen in regio 11, gevraagd waar wij ons de komende tijd hard voor moeten maken en waarom?

In totaal hebben 736 leden deelgenomen aan de dialoog. De dialoog bestond uit twee rondes. In de eerste ronde beantwoordde de deelnemer de vraag individueel. En in de tweede ronde werden de meningen van anderen gescoord. Deze scores vormen samen een top 5 van de best gescoorde meningen. Dit zijn:

  1. Pensioen voor iedereen die 45 jaar heeft gewerkt; dus degene die zijn/haar bijdrage aan de maatschappij heeft geleverd.
  2. Duidelijkheid inzake een nieuw pensioenstelsel.
  3. Meer aandacht voor technisch onderwijs, zodat er meer jonge mensen in de techniek instromen.
  4. Arbeidsomstandigheden en sociale zekerheden; beloningstelsel eerlijk en rechtvaardig verdelen.
  5. Eerlijk loon voor alle medewerkers.

Uit de antwoorden op de tweede vraag: ‘Wat zou het lidmaatschap van CNV Vakmensen drie keer zo aantrekkelijk maken en waarom’ is gebleken dat regioteam 11 zich niet moet richten op wat maar op hoe het lidmaatschap aantrekkelijker wordt. Deelnemers missen de zichtbaarheid van CNV Vakmensen. Zichtbaarheid van de regio; ‘wie is het regioteam’. Zichtbaarheid van de vakbond; ‘laat zien wat de vakbond allemaal al in huis heeft’. En zichtbaarheid van de werkzaamheden; ‘wat kan de bond allemaal voor de leden betekenen en waarbij kan de bond de leden ondersteunen?’
Daarnaast vinden deelnemers het belangrijk dat CNV Vakmensen regio 11 meer zou moeten doen om nieuwe en jongere leden binnen te halen. Er moet naar de toekomst van de vakbond gekeken worden.
Uit de resultaten is gebleken dat regioteam 11 zijn acties vooral moet richten op zichtbaarheid, betrokkenheid, pensioen en het aantrekken van nieuwe (jongere) leden. Om dit te realiseren heeft het regioteam de volgende acties uitgezet.

Terugkoppeling dialoog leden
Een eerste belangrijke stap is om bij leden aan te geven wat de resultaten van het dialoog zijn en welke acties hieruit voortkomen. Dit gebeurt aan de hand van deze nieuwsbrief en het bijgevoegde Infographic: wie is regio 11. Er zal vier keer per jaar een nieuwsbrief worden uitgebracht.

Werkplekbezoeken
Meer zichtbaar zijn op de werkvloer. Het streven is om dit jaar meerdere keren als regioteam verschillende bedrijven te gaan bezoeken.

Workshops voor leden
CNV Vakmensen biedt al veel workshops aan haar kaderleden aan. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze cursussen speciaal voor alle leden in de regio aan te bieden.
"Hoe maak ik collega’s actief op de werkvloer?" is een van de workshops die de regio aan haar leden wil gaan aanbieden.

Ledendag
Er komt dit jaar een regionale ledendag. De opzet hiervoor wordt besproken. Het idee is om dit te combineren met de werving van nieuwe (jongere) leden.

Pensioeninformatie bijeenkomsten 4 en 6 oktober Waalwijk
De vakbondsconsulenten Gust Kuijsten en Arjan Aarts organiseren twee keer een informatieavond over pensioen. Het eerste deel van de avond bestaat uit een presentatie waarbij je al veel te weten komt over pensioen. Hierna bestaat de mogelijkheid tot een individueel gesprek met één van de consulenten. We gaan dan in op je persoonlijke situatie. Het Uniform Pensioen Overzicht wordt bekeken. We proberen alle vragen te beantwoorden. Indien nodig maken we een vervolgafspraak.
Deze avonden vinden plaats op 4 en 6 oktober te Waalwijk.

Persoonlijk pensioen spreekuren
Maak nu gebruik van een gratis pensioencheck. Het pensioen roept namelijk bij vele mensen vragen op als: Wat staat er allemaal op mijn Uniform Pensioen overzicht?
Moet ik doorwerken tot mijn 67e? Op welke leeftijd krijgen mijn partner en ik AOW? Kan ik met vervroegd pensioen en hoeveel inkomen heb ik dan?
Tijdens het pensioenspreekuur helpen wij je graag met alle vragen! Het persoonlijke pensioenspreekuur vindt plaats op:
Woensdag avond            29-09    in Geldermalsen                      
Donderdag avond           07-10    in Wijchen                             
Dinsdag avond                 02-11   in Waalwijk                           
Woensdag avond            03-11    in Den Bosch

Zijn er vragen over pensioen? Stel ze dan aan onze vakbondsconsulenten Gust Kuijsten (06 20 01 93 15) of Arjan Aarts (06 20 13 13 11) of per e-mail cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl.

Jongeren
Het regioteam wil de samenwerking met Probeer de Bond gaan versterken. Probeer de Bond is onderdeel van CNV Vakmensen en richt zich specifiek op studenten. Volg Probeer de Bond ook op Instagram.
Daarnaast wordt er gekeken wat een extern campagne(team) voor ons kan betekenen om jongere leden te werven.

Meedenken over de invulling van activiteiten? 
Wij vinden het fijn als leden betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten.
Heb je interesse? Aanmelden kan bij Liza de Ruiter-Veens via telefoonnummer 06-13771110 of e-mail l.veens@cnvvakmensen.nl.

De eerste start met zichtbaarheid van de regio is gemaakt door het opstellen van een Infographic: wie is regioteam 11? Deze staat in de hierbij toegevoegde bijlage.
Meer informatie over regioteam 11 en de dialoog is te vinden op: https://www.cnvvakmensen.nl/campagne/regio-11

Liza Veens
Projectmedewerker CNV Vakmensen
M 06 13 77 11 10
E l.veens@cnvvakmensen.nl

Downloads