Nieuwsbrief en ledenraadpleging pensioenkeuze Qlip

In het laatste overleg met jullie directie is gebleken dat we als partijen niet op één lijn komen als het gaat om het antwoord op de vraag ‘hoe verder met de pensioenregeling’. In deze brief proberen wij uit te leggen wat onze voorkeur heeft als het gaat om jullie pensioen en waarom wij die voorkeur hebben. De werkgever zal richting de werknemers aangeven wat zijn voorkeur is. Wij vragen jullie ook om deze week je stem aan te geven welke variant jij graag wil. Dat kan eenvoudig via de email, hieronder lees je meer en in de bijlage gaat de toelichting over de te maken keuzes alsmede de nodige achtergrondinformatie.

In het overleg met de directie is gebleken dat we als partijen niet op één lijn komen als het gaat om het antwoord op de vraag ‘hoe verder met de pensioenregeling’.

In deze brief proberen wij uit te leggen wat onze voorkeur heeft als het gaat om jullie pensioen en waarom wij die voorkeur hebben. De werkgever zal richting de werknemers aangeven wat zijn voorkeur is.

Waar we het als vakbonden en werkgever over eens zijn is dat het aan de vakbondsleden is om aan te geven waar hun voorkeur naar uit gaat. Die voorkeur zullen we (werkgever en vakbonden) dan ook volgen als het gaat om de te maken afspraak.

In de bijlage treffen jullie de mogelijkheden aan die er zijn. Het verzoek aan jullie is dus ook om voor dinsdag 26 januari aaanstaande aan ons aan te geven waar jullie voorkeur (welke variant) naar uit gaat. Dat kun je doen door een mail te sturen.

Onderstaand de mailadressen van ons beide. Graag de mail sturen aan de vakbondsbestuurder van de bond waar jij lid van bent!

Wanneer duidelijk is waar de voorkeur ligt kunnen we vrijdag de 27e januari het CAO overleg voortzetten en weten we ook welke afspraak we moeten maken.

Om misverstanden te voorkomen en voor alle helderheid, wij zullen het natuurlijk moeten doen met de leden die reageren. Blijft het aantal reacties beperkt dan nog zullen wij uit gaan van de keuze die uit de meerderheid van deze reacties blijkt.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk, bestuurder CNV vakmensen

g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Ron Vos, bestuurder FNV Voedingsindustrie

ron.vos@fnv.nl

 

 

 

 

Downloads