Nieuws voor de leden bij Royal IHC

Kort geleden hebben alle leden van CNV Vakmensen een nieuwsbrief ontvangen waarin opnieuw duidelijk werd gemaakt hoe omgegaan moet worden met de cao-afspraken over de vakbondscontributie en over de duurzame inzetbaarheidsdag. In deze brief nog even een korte samenvatting.

Ook in deze brief, in het kort, de stand van zaken bij IHC. 

Het business plan
Begin oktober heeft jullie CEO, Dave van der Heyde, weer een townhall meeting gehouden. Oftewel hij is op de zeepkist gaan staan. Dit om de stand van zaken bij Royal IHC toe te lichten. Duidelijk is dat het bedrijf alle zeilen moet bijzetten om weer op de juiste koers te komen en te blijven. Er ligt een businessplan dat de komende weken moet worden goedgekeurd door de betrokken banken. Er is verteld dat niet iedereen bij Royal IHC aan het werk kan blijven. Het aantal uitzendkrachten, tijdelijke werknemers en zeer waarschijnlijk ook het aantal werknemers met een vast dienstverband zal minder worden. Door Royal IHC wordt duidelijk gesteld dat er geen collectieve ontslagronde zal komen. Zodra het businessplan rond is wil ik zo spoedig mogelijk met jullie werkgever om tafel om helder te krijgen hoe de toekomst er, op basis van dit businessplan, uit gaat zien.
Het zal duidelijk zijn dat ik, ook dan, jullie zo snel en zo veel mogelijk ga informeren. En natuurlijk ook met jullie in gesprek gaan. 

De twee afspraken over de vakbondscontributie
In de nieuwe cao zijn twee verschillende afspraken gemaakt over de vakbondscontributie en daarom ook opgenomen in twee verschillende artikelen binnen de cao. Werknemers die op 1 januari 2019 lid waren (en nog zijn) van CNV Vakmensen, hebben recht op beide afspraken. 

Art 6.7.1. Fiscale verrekening vakbondscontributie
Op grond van art 6.7.1. hebben vakbondsleden het recht hun vakbondscontributie via hun werkgever fiscaal te laten verrekenen binnen de Werkkostenregeling (WKR). Net zoals voorafgaande jaren lever je op tijd jouw jaaropgave vakbondscontributie in bij je werkgever (check bij je werkgever wat de deadline is). 

Art 3.7.8. Vakbondscontributie over 2019 netto vergoed
Op grond van art 3.7.8. krijgen (naast de fiscale verrekening van art 6.7.1) de werknemers die vallen onder de cao Metalektro en die op 1 januari 2019 lid zijn van een vakbond, daarnaast nog eens de vakbondscontributie over 2019 netto vergoed door de werkgever. 

Hoe vraag ik dit aan?
Met je jaaropgave vakbondscontributie dien je bij jouw werkgever beide regelingen aan te vragen, namelijk:

  • 1) de fiscale verrekening van de vakbondscontributie (art 6.7.1.)
  • 2) de vakbondscontributie over 2019 netto vergoed (art 3.7.8.)

Je kunt jouw jaaropgave downloaden via Mijn CNV. Wil je jouw jaaropgave per post thuisgestuurd krijgen? Neem dan contact op met ons secretariaat, via: secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl of tel 030-7511509. 

Duurzame inzetbaarheidsdag
Elk jaar heb je recht op een duurzame inzetbaarheidsdag. Wat jij die dag gaat doen bepaal jijzelf en niet je werkgever, zolang het maar te maken heeft met scholing, ontwikkeling of gezondheid! 

Art 5.1.1  Eén dag per jaar
De werknemer heeft elk kalenderjaar recht op 1 inzetbaarheidsdag (8 uren). De werkgever betaalt het salaris over deze dag door. 

Art 5.1.2  Het gebruik
De werknemer gebruikt deze dag om actief en autonoom te werken aan zijn duurzame inzetbaarheid. Hierbij gaat het om scholing, ontwikkeling en gezondheid. De werknemer bepaalt na overleg met de werkgever wanneer hij zijn inzetbaarheidsdag opneemt.  

Het enige wat jij moet doen is tegen je werkgever zeggen wanneer je deze dag wilt opnemen. Dat gebeurt in overleg met je werkgever. 

Wanneer jij problemen tegenkomt bij het gebruik maken van de regelingen over vakbondscontributie en/of duurzameinzetbaarheidsdag, laat mij dit dan weten. 

Tot zover even deze nieuwsbrief.
Heb je vragen of opmerkingen, jullie weten mij te vinden, het eenvoudigst kan dit per email.  

Piet Verburg,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 66 7394
E. p.verburg@cnvvakmensen.nl