Nieuws van de Sectorraad Voeding van CNV Vakmensen

Nieuwsbrief juni 2022, nummer 2

Begin juni is de is de Sectorraad Voeding weer fysiek bij elkaar geweest. We hebben verschillende onderwerpen besproken, maar de belangrijkste was de inzet voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in 2023. Hieronder tref je een samenvatting aan.

Ook andere belangrijke onderwerpen die zijn besproken, zoals de Open Stoel, kun je vinden in de nieuwsbrief in de bijlage.

Vragen/opmerkingen

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met ondergetekende.
Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .

Namens de Sectorraad Voeding CNV Vakmensen,

Jeroen Warnaar
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 35 49 90
E:  j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Downloads