Nieuws Pensioenregeling Rijn- en Binnenvaart

De voorwaardelijke pensioenaanspraken in de pensioenregeling Rijn- en Binnenvaart worden definitief omgezet in onvoorwaardelijk ouderdomspensioen. Dat is goed nieuws als jij al voor 1 januari 2006 deelnam aan deze pensioenregeling. CNV Vakmensen heeft zich hier hard voor gemaakt!

Eigenlijk moest je tot 2021 deelnemer zijn van het pensioenfonds wilde de voorwaardelijke toegekende pensioenrechten onvoorwaardelijk worden. Omdat er voldoende geld in kas zat heeft CNV Vakmensen zich er voor ingezet dat deze rechten voor eenieder die op 31 december 2017 nog in deelnemer was aan het fonds deze voorwaardelijke rechten met terugwerkende kracht onvoorwaardelijk worden.

Dit is dus een groot voordeel voor werknemers die al voor 1 januari 2006 deelnamen aan dit fonds en dit op of na 1 januari 2018 niet meer waren. Je ziet dit terug op jouw eerstvolgende uniform pensioenoverzicht (UPO). 

Ook een extra toeslag
Binnen de overgangsregeling was meer geld gereserveerd voor het vroegpensioen dan nodig was. Daarom heeft CNV Vakmensen met de andere sociale partners besloten om deze reservering te besteden aan een extra toeslag. Deze toeslag wordt in 2019 - en onder voorwaarden ook in 2020 – toegekend aan actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden die voor 1 januari 2018 zijn gaan deelnemen in de pensioenregeling.

Hoe staat het fonds er voor
In september 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen. De dekkingsgraad laat zien hoe gezond ons fonds is. In de media lees en hoor je veel over het korten van pensioenen. Naar alle waarschijnlijkheid hoeven de pensioenen in 2020 van de Rijn- en Binnenvaart niet verlaagd te worden. Dit fonds is op dit moment financieel gezond. Het is nog onzeker of de pensioenen omhoog gaan. Dat weten we pas eind december. Houd daarvoor de website in de gaten. Wel is het zo dat de premie al jaren ongewijzigd is, totaal 22,5% van het pensioengevend salaris. De spelregels die de overheid stelt om pensioen op te bouwen geeft aan dat we eigenlijk meer premie nodig hebben om meer of hetzelfde pensioen jaarlijks op te bouwen. De ambitie van werkgevers en werknemers was om een opbouwpercentage van 1,875% te realiseren. Echter op dit moment is dat slechts 1,13% en de kans is aanwezig dat dat volgend jaar, bij een zelfde premie, naar beneden bijgesteld moet worden.

Meer informatie
Meer informatie over bovenstaande kun je lezen op de website van het pensioenfonds (zie link).

Meer leden betekent meer invloed!
Jij bent al lid, maar jouw collega wellicht nog niet. Stuur daarom deze mail door naar jouw niet-georganiseerde collega’s. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! Immers; Hoe meer collega’s lid zijn bij jouw CNV des te meer invloed ik kan uitoefenen aan de onderhandelingstafel bij jouw werkgeversorganisatie. Ga naar www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar en je ontvangt dan 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- naar keuze. Daarnaast helpen we onze leden door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak.

Vragen, op- en/of aanmerkingen?
Schroom niet en neem contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen
M: +31620489475
E: t.orie@cnvvakmensen.nl