Nieuws bij Apollo Vredestein

Vandaag hebben wij en jullie het voorgenomen besluit van jullie directie vernomen in het bedrijf. Wij zijn geschokt door het voorgenomen besluit waarin de boventalligheid van 750 Fte’s (voltijds banen, dus meer mensen!) werd aangekondigd. We leven erg met jullie mee.

CNV Vakmensen en FNV zullen er alles aan doen om de sociale consequenties zo veel mogelijk voor jullie op te vangen. De basis daarvoor biedt het sociaal plan van 2016. Dat betekent dat jullie de bescherming van dit sociaal plan krijgen. Wij beseffen dat dit natuurlijk niet het verlies van werk kan compenseren, dat blijft voor een ieder een persoonlijk drama.

Echter is het nu eerst van groot belang dat de Ondernemingsraad de gelegenheid krijgt om de adviesaanvraag over dit voorgenomen besluit zorgvuldig te behandelen. Dit is een zware taak voor jullie collega OR-leden. Geef ze a.u.b. de gelegenheid en de ruimte om alles tot in de puntjes voor jullie uit te zoeken, waarna de OR de directie zal adviseren. Dit kan een positief maar ook negatief advies zijn!

Wij roepen jullie op om, ondanks deze uiterst vervelende situaties, kalm te blijven en geen overhaaste beslissingen te nemen. Volgende week zitten wij met de werkgever om tafel om verder te spreken. Uiteraard horen jullie daarna zo spoedig mogelijk van ons.

Rest ons om jullie veel sterkte toe te wensen de komende tijd en we zullen er voor jullie zijn.

Mocht bovenstaande reacties/opmerkingen geven, schroom niet maar stuur ons een email, dan zullen we die vragen op een later tijdstip zoveel mogelijk in een gezamenlijke ledenvergadering beantwoorden. De datum hiervoor is nog niet vastgesteld, maar die vernemen jullie nog van ons.

Namens Ashna Kamta - Bestuurder FNV,
Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl