Al het nieuws

Nieuwjaarswens Qsil: Iedereen levert salaris in

Ook de tweede ronde van de cao onderhandelingen was van korte duur. Het voorstel van Qsil is loon inleveren! De eerste grove berekening laat zien dat het gaat om bedragen tussen de 400 - 1100 euro per jaar. Reden voor FNV en CNV om de onderhandelingen af te breken.

Na de onderhandelingsronde van 3 december is besloten om eerst de uitkomst van het onderzoek van Ernst en Young af te wachten. Op 10 januari 2020 zijn de gesprekken verder gegaan. De directie heeft uitleg gegeven zoals die ook in de townhall meeting aan de medewerkers is gegeven. De algemene teneur daarvan is:

“Er zijn kansen voor Qsil Nederland BV. Op dit moment wordt er te weinig verdiend maar met voldoende bezuinigingen is er een toekomst voor Qsil en komt er voldoende geld vrij om investeringen te doen en schulden af te lossen”.

Daarna heeft de werkgever een reactie gegeven op de cao voorstellen van de vakbonden. Het bleek duidelijk dat men het geld dat er is wil besteden aan het aflossen van schulden en investeringen, maar niet aan het investeren in de eigen werknemers.

Het voorstel van de directie is:

  • Looptijd van 1 jaar.
  • Een loonsverhoging van 0,75% per 1 juli 2020.
  • Per 1 juli een verhoging van de bijdrage aan het pensioen van 2% naar 4%.
  • Geen werkgarantie.
  • Geen afspraken over een sociaal plan.
  • Het verrekenen van de vakbondscontributie is akkoord.

Voor ons was dit bod de reden om te stoppen met deze onderhandelingen. Wij hebben de directie geïnformeerd dat wij met onze leden gaan praten en hen gaan adviseren om na te denken over te nemen stappen. Met dit bod gaan mensen er netto in inkomen op achteruit. (Daarnaast: De inflatie in 2019 was 2,9%.) De directie, geschrokken van hun eigen bod, gaf aan hun bod nog eens na te rekenen omdat zij niet willen dat mensen er netto op achteruit gaan als dat uit hun berekening blijkt.  

De standpunten liggen momenteel zover uit elkaar dat wij van mening zijn dat we er met “normale” onderhandelingen niet uitkomen. Een tegenbod doen heeft dan geen zin. We nodigen jullie dan ook uit voor een ledenvergadering op:

Maandag 27 januari om 15.30 uur in de kantine van Qsil.

Tijdens deze werknemersvergadering wordt het (eind)bod van de directie besproken. We willen bespreken welke eisen we aan de directie gaan stellen waarbij we ook gaan bespreken welke stappen we gaan ondernemen als de directie niet aan de eisen tegemoet komt.

Indien blijkt dat verder onderhandelen over het eindbod van Qsil geen zin heeft dan willen wij de leden raadplegen middels een ¾ vergadering die aansluitend zal plaatsvinden na de werknemersvergadering.

Tijdens de werknemersvergadering is iedereen welkom, ook als je niet lid bent van de FNV of CNV!

Ook namens Edwin Kuiper van FNV Metaal,

Jan Kampherbeek
bestuurder CNV Vakmensen
E.: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl
T.: 06  51 60 20 22