Nieuwe perceelindeling Schiphol, hoe nu verder?

De leden van CNV Vakmensen en FNV hebben het convenant met Schiphol over de contractwisseling niet getekend. Daarmee hebben we onze handen vrij om bij de komende tender kritisch naar de nieuwe indeling van jullie werk te kijken.

We blijven hierover in overleg met Schiphol en – zodra ze bekend zijn – de nieuwe werkgevers.

Overleg Schiphol met bonden
Vrijdag 24 januari 2020 hebben de bonden overleg gehad met Schiphol over de nieuwe perceelindeling. Percelen zijn de onderdelen van de beveiliging op Schiphol. Schiphol wil met nieuwe indelingen de beveiliging zo gelijkmatig mogelijk verdelen over de percelen. Dit om de piekmomenten niet bij één beveiligingsbedrijf neer leggen, maar juist te spreiden. Als dit werkt, dan is er een kleinere flexibele schil nodig van beveiligers (80% vast en 20% flexibel). Schiphol hoopt hiermee bijvoorbeeld de drukke seizoenen beter aan te kunnen. Ook wil Schiphol extra investeren in dedicated teamleiders.

Om dit alles te bereiken gaat Schiphol de laatste uitvraag aan de beveiligingsbedrijven een week eerder doorgeven. Met als mogelijk positieve gevolgen: meer voorspelbaarheid in het werk, betere afwisselingen in het werk en het mogelijk maken van langere diensten. Pas als de nieuwe gunning bekend is van de nieuwe tender, zal duidelijk zijn welke bedrijven welke filters krijgen.

Het convenant met Schiphol
CNV Vakmensen en FNV hebben eind 2019, separaat, met een vertegenwoordiging van onze leden gesproken over de inhoud van het convenant. In het convenant staan afspraken over wat er met jullie arbeidsvoorwaarden gebeurt als Schiphol met andere beveiligingsbedrijven contracten afsluit. De leden van CNV Vakmensen en FNV waren tegen dit convenant. Wij hebben de uitkomst van de raadpleging gedeeld met Schiphol en de beveiligingsbedrijven.

De leden van CNV Vakmensen en FNV zijn vrijwel unaniem tegen de afspraken in het convenant. Het grootste bezwaar van hen is dat ze zich opnieuw speelbal voelen bij contractwisseling en dat Schiphol te weinig rekening houdt met de beveiligers die daar hun werk moeten doen.

Zo hebben beveiligers geen invloed op de samenstelling en indeling van de percelen. Ook hebben zij geen invloed op de manier waarop hun huidige werkgever het tenderproces ingaat. Daar staat tegenover dat de uitkomst van een tender wel grote gevolgen heeft voor hun dagelijks werk.

Contractwisseling
In de cao Particuliere Beveiliging hebben de vakbonden goede afspraken gemaakt over wat er gebeurt als je door contractwisseling van werkgever wisselt. Dit staat in cao-artikel 95b. Voor de tender is afgesproken dat art. 95b van de cao Particuliere Beveiliging geldt. Het probleem zit bij het splitsen van de tenders: hierdoor dreigen beveiligers op Schiphol hun vertrouwde werksetting te verliezen.

Visie CNV Vakmensen
Werk is meer dan een plek waar je een aantal uren per dag of per week arbeid verricht tegen een afgesproken beloning. Werk is ook iets waar je waarde aan ontleent samen met je collega’s. Een werkgemeenschap is ook een sociale omgeving waar jij onderdeel van uitmaakt en waarin je sociale contacten onderhoudt en waardering vindt.

Tijdens dit tenderproces lijkt de boel nog erger op de schop te gaan dan in 2015, vanwege de ingrijpend veranderde percelen. CNV Vakmensen vindt het belangrijk om zuinig te zijn op zekere sociale verbanden op je werk.

Invloed
Het is voor onze leden van groot belang dat zij invloed hebben op de plek waar, de collega’s waarmee en de werkgever waarbij zij hun werkzaamheden ná de tender uit zullen voeren.
Beveiligers lieten CNV Vakmensen en FNV weten een voorkeur uit te willen kunnen spreken en zij willen ook dat deze zoveel als mogelijk gehonoreerd wordt. Die mogelijkheid biedt het huidige convenant niet.

Natuurlijk is het hebben en houden van werk een groot goed, maar de mens is – wat ons betreft - meer dan een productiefactor. Je werkt ook ergens vanwege de mensen met wie je werkt en vanwege de sociale relaties die je daar opbouwt.

Conclusie
Gaat het over de manier waarop beveiligers worden toebedeeld, dan hebben onze leden CNV Vakmensen en FNV erop gewezen dat er, anders dan bij het UWV, voor hen geen controle mogelijk is op de vraag of de afspiegeling juist heeft plaatsgevonden. Gevolg is dat groepen medewerkers die al lang met elkaar samenwerken, uit elkaar gehaald worden. Dat is nu juist wat veel beveiligers niet willen.

Om deze redenen kunnen wij als CNV Vakmensen en FNV onze handtekening niet onder het convenant zetten. Daarmee behouden wij ons het recht voor om onze leden bij te staan in het tenderproces en bij de wijzigingen die daaruit voortvloeien.

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl