Nieuwe cao voor de orgelbouw, de kleinste bedrijfstak in Nederland

De Nederlandse orgelbouwers, met 137 medewerkers misschien wel de kleinste bedrijfstak van Nederland, mogen zich verheugen op een nieuwe cao. CNV Vakmensen en de werkgevers bereikten daarover een onderhandelingsresultaat. CNV-bestuurder Erik Maas: ‘Ook in de orgelbouw doet de Covid-crisis zich gelden. Daarom ben ik blij dat we toch een verhoging van de loonschalen hebben kunnen realiseren.’

Het werk van de Nederlandse orgelbouwers wordt tot ver in het buitenland hoog aangeschreven. De sector heeft daardoor veel internationale projecten lopen. Van Scandinavië tot Azië worden Nederlandse orgels afgezet en gerepareerd. Bekende bedrijven zijn onder andere Orgelmakerij Reil in Heerde en Flentrop Orgelbouw in Zaandam.

Beetje achter

‘De ontwikkelingen in de orgelbouw lopen vanwege langdurige contracten vaak een beetje achter in vergelijking met andere sectoren’, zegt Erik Maas. ‘Hoewel de orgelbouw eerder al klappen van de coronacrisis kreeg, neemt deze cao voor het eerst wat verlies. Maar het feit dat we desondanks in totaal 2,5% loonsverhoging in twee jaar konden afspreken en de salarisschalen met 3% konden verhogen, is dan niet slecht.’

Doorbraak

Door het internationale karakter van de bedrijfstak, is Maas ook tevreden met de afspraak over scholing. Medewerkers kunnen nu rekenen op een vergoeding van € 750 per jaar, dat was € 250 per 3 jaar. Maas: ‘Het is positief dat mensen nu bijvoorbeeld makkelijker een talencursus kunnen volgen. Wel zo handig als je veel in en voor het buitenland actief bent.’

Geboorte en rouw

Verder springen de afspraken over geboorte- en rouwverlof in het oog. Zo vullen de werkgevers gedurende 5 weken geboorteverlof het loon met 30% aan tot 100% en is er 2 weken rouwverlof voor medewerkers die een partner of kind verliezen. Tijdens de onderhandelingen is openhartig gesproken over de impact van rouw en geboorte en het belang om daar in een cao afspraken over te maken.

‘Al met al best een mooi resultaat’, aldus CNV-onderhandelaar Maas over de cao die in 2022 en 2023 moet gaan gelden. ‘We gaan het voorleggen aan onze leden. Die bepalen of het voldoende is. Zo ja, dan zetten we onze handtekening eronder.’