Nieuwe Cao Uitzendkrachten een feit

Een ruime meerderheid van de uitzendkrachten die lid zijn van CNV Vakmensen (83%) heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao ABU en NBBU. Ook bij andere bonden is er positief gestemd.

Gewijzigde cao en nieuwe cao
Doordat er bij alle vakbonden een positieve uitslag van de ledenraadpleging is geweest, is het onderhandelingsresultaat nu omgezet in een definitief cao-akkoord. Dit betekent dat de gewijzigde cao’s van ABU en NBBU zullen lopen tot 30 december 2019 en de nieuwe, geharmoniseerde cao’s vanaf dat moment tot en met 31 mei 2021.

Reacties van leden op het resultaat
Over het algemeen zijn jullie tevreden dat er voor de komende tijd duidelijkheid is. Jullie geven aan verbeteringen te zien zoals iets meer zekerheid in het contract, betere doorbetaling bij wegvallen werk en het feit dat beide cao’s dezelfde inhoud krijgen.
Maar er zijn ook de nodige kritiekpunten te benoemen.
Met name over de Stipp-pensioenregeling waarbij jullie vinden dat het hoog tijd wordt dat er een betere regeling komt. Ook over de magere waardering van jullie flexibele beschikbaarheid en de onzekerheid bij de komst van de nieuwe wet WAB worden opmerkingen gemaakt. 

Vervolg
We beseffen dat er nog heel veel werk aan de winkel is om jullie positie te verbeteren. Over vele onderwerpen willen we nog dit jaar met werkgevers in gesprek. Het gaat bijvoorbeeld over de reparatie van de WW/WGA; maar we willen ook dat de informatie uit inleen-cao’s beter beschikbaar is zodat er minder fouten kunnen worden gemaakt met de beloning.
Daarnaast doen we met werkgevers momenteel onderzoek naar de effecten van het verkorten van de 26 weken wachttijd van de pensioenregeling. Dit is onderdeel van een bredere discussie over het niveau van de pensioenregeling. Dit niveau willen we flink verbeteren en we gaan er vanuit dat we dit voor het eind van de looptijd van de huidige cao’s te kunnen realiseren.

Je Achterban
Graag attendeer ik je op onze uitzend-community waarop (niet) leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan: https://www.jeachterban.nl/uitzendwerk/ 

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar Henry Stroek per e-mail weten. Omdat we beiden momenteel met vakantie zijn kan een reactie iets langer op zich laten wachten.

Marten Jukema, bestuurder CNV Vakmensen: m.jukema@cnvvakmensen.nl 
Henry Stroek, bestuurder CNV Vakmensen: h.stroek@cnvvakmensen.nl 

CNV Vakmensen viert 125-jarig bestaan
In 2019 bestaat CNV Vakmensen maar liefst 125 jaar. Dat vieren we een jaar lang met interessante bijeenkomsten, leuke activiteiten en feestelijke aanbiedingen. Neem een kijkje op onze website: https://www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/125.