Al het nieuws

Nieuwe cao tekst voor Grh. Bloemen en Planten beschikbaar

Nadat een meerderheid van de vakbondsleden die werken in een Groothandel in Bloemen en Planten had ingestemd met het onderhandelingsresultaat, kon er worden gewerkt aan een nieuwe cao tekst. Deze is nu gereed en hier bijgevoegd.

Nadere informatie bleek soms gewenst
Er zijn door leden vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Prima, die contacten zijn erg waardevol. Men vond bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding erg sober. Maar als je je realiseert dat er in de cao helemaal geen reiskostenvergoeding was opgenomen, is zelfs een sobere regeling al een stap vooruit. Let wel op dat deze regeling niet in de plaats komt van een bestaande bedrijfsregeling welke beter is. Dat kan dus niet zo maar!
Een cao is een “levend document”. Met elkaar kunnen we steeds kijken naar de actualiteit van afspraken en soms moet er op basis van wetgeving worden aangepast. Reguliere afstemming met werkgevers staat daarom ook steeds op onze agenda.

Naleving van cao
De tekst van de cao is nu aangepast. In de tekst welke bij déze nieuwsbrief is bijgevoegd staan voor leesgemak de wijzigingen met een rood kantlijnstreepje aangegeven. Op de site van CNV Vakmensen zal de nieuwe cao tekst binnenkort beschikbaar komen. Het adres is: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-groothandel-in-bloemen-en-planten

We vinden het belangrijk dat de cao wordt nageleefd, zowel door werkgevers als werknemers. In de cao staan immers de arbeidsvoorwaardelijke afspraken waaraan de sector zich dient te houden. De realiteit is dat naleving in deze sector niet voor alle werkgevers vanzelfsprekend is.  We hopen dat je het ons wilt melden als dat in jouw bedrijf niet gebeurd.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.