Al het nieuws

Nieuwe cao en sociaal plan KPN een feit

Een ruime meerderheid van de leden (83%) van CNV Vakmensen bij KPN heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao en sociaal plan. Ook bij andere bonden is er positief gestemd.

Cao voor 1 jaar en sociaal plan voor 3 jaar afgesloten
Doordat er bij alle vakbonden een positieve uitslag van de ledenraadpleging is geweest, is het onderhandelingsresultaat nu omgezet in een definitief cao-akkoord. Dit betekent dat de nieuwe cao zal lopen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Het sociaal plan zal langere tijd geldig blijven en pas aflopen per 31 december 2021.

Reacties van leden op het resultaat
Over het algemeen zijn jullie erg tevreden dat er voor de komende tijd duidelijkheid is. Ook het niveau van de loonsverhoging en de extra mogelijkheden rondom de vakantiedagen worden gewaardeerd. Maar er zijn ook de nodige kritiekpunten te benoemen. Met name over de uitwerking van de loonsverhoging van 3% bij een RSP rond of boven de 100%. Ook de afbouw van de vertrekvergoeding in het Sociaal Plan naar een cap van 150K per 31 december 2021 wordt niet gewaardeerd. Ook over de (beperkte) mogelijkheden om in eigen tijd opleidingen te mogen doen wordt kritisch gedacht. Ondanks deze (begrijpelijke) opmerkingen is er uiteindelijk een ruime meerderheid van de leden van CNV Vakmensen tevreden over het resultaat.

Extra toelichting afspraken
Op Team KPN online heeft de HR-afdeling van KPN een webcast gehouden waarin alle afspraken extra worden toegelicht. Deze is nog steeds te bekijken en is van harte aanbevolen.

Hierbij een toelichting op de afspraak over de loonsverhoging in combinatie met je RSP.
In de vorige KPN cao’s spraken we altijd een tabel af waarin er een combinatie zat van collectieve loonsverhoging met individuele prestatiebeloning over het voorafgaande jaar. Er werden eigenlijk twee dingen met elkaar gecombineerd die niet echt met elkaar te maken hadden (een individuele prestatiebeoordeling met een loonstijging ter compensatie van de gestegen prijzen). Dit is met dit cao-akkoord ontkoppeld. Er komt nu een aparte tabel voor de individuele prestatiebeloning en een algemene loonsverhoging die voor iedereen geldt.

Het percentage prestatiebeloning dat op jou van toepassing is, staat in de tabel uit het cao-akkoord en is afhankelijk van je RSP. De collectieve loonsverhoging wordt als volgt toegepast.
Alle salarisschalen worden per 1 juni met 3% naar boven aangepast. Je valt daardoor in RSP wat terug. Je krijgt die 3% er dan persoonlijk weer bij. Afhankelijk van je RSP is dat dan (gedeeltelijk) eenmalig en/of (gedeeltelijk) structureel.

Vervolg
In het cao-akkoord zijn de nodige studieafspraken gemaakt (onder andere over mobiliteit, generatiepact en arbeidstijden) die zullen worden opgepakt. Mocht je als vakbondslid hierover mee willen praten of over andere arbeidsvoorwaarden bij KPN meld je dan aan bij mij. CNV Vakmensen streeft ernaar om de volgende cao ruim voor 31 december dit jaar af te sluiten.

Je Achterban

Graag attendeer ik je op onze KPN-community waarop leden en niet-leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan via www.jeachterban.nl/kpn

Vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én KPN-collega Hans Tuinman weten. Ik ben bereikbaar via onderstaande gegevens.

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 41 12      
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.