Nieuw sociaal plan KAS BANK: wat vind jij?

Gisteren is er onderhandelingsresultaat tot stand gekomen over een nieuw sociaal plan voor KAS BANK, ingaande 1 april 2019. CNV Vakmensen wil dit graag met jullie bespreken. Deze nieuwsbrief is daarom ook een uitnodiging voor een ledenbijeenkomst op 24 januari. Laat je stem horen!

Medewerkersbijeenkomst
Het onderhandelingsresultaat kent een behoorlijk aantal wijzigingen ten opzichte van het huidige sociaal plan, dat doorloopt (is verlengd) tot eind maart. Daarom willen we het graag uitgebreid met jullie bespreken. De vakbonden organiseren daarvoor een ledenbijeenkomst, waar uiteraard ook (nog) niet-leden welkom zijn. Jij en je collega’s zijn van harte welkom op
        donderdag 24 januari
        van 15.00  tot 16.30 uur
        in de hal van het kantoor aan de Entree, Amsterdam.

Stemmen
De stemtermijn loopt tot en met vrijdag 1 februari 17.00 uur. Stemmen kan door een mail te sturen naar j.dekker@cnvvakmensen.nl met daarin je naam, je postcode (of lidmaatschapsnummer) en natuurlijk of je voor, tegen of blanco stemt. Een toelichting op je stem is ook zeer welkom!

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat
We hebben de afgelopen maanden een behoorlijk intensief onderhandelingsproces gehad, omdat in eerste instantie de inzetten ver uit elkaar lagen. Het uitgangspunt om de werkgelegenheid voorop te zetten, dus volop te gaan voor herplaatsingsmogelijkheden binnen KAS BANK, leidde uiteindelijk tot overeenstemming.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vind je in de te downloaden bijlage bij deze nieuwsbrief. Dit zijn de hoofdpunten:

  • Looptijd twee jaar, dus tot 1 april 2021
  • Een preventieve fase, voorafgaand aan de definitieve bepaling van wie boventallig wordt, waarin voor medewerkers van een afdeling of in functies die in scope komen bij de reorganisatie, extra gelegenheid is (in tijd en geld) een loopbaanplan te maken en opleidingen te volgen.
  • Een twaalf (12!) maanden durende transitie-periode voor boventalligen die (naar eigen inzicht en/of volgens de werkgever) perspectief hebben op een andere functie binnen KAS BANK. Tijdens deze periode, waarin de “oude” functie niet meer bestaat, kan heroriëntatie plaatsvinden op de mogelijkheden, kunnen er opleidingen, trainingen en stages gevolgd worden vanuit het transitiebudget. Ook kunnen tijdelijke werkzaamheden worden gedaan in de sfeer van de beoogde nieuwe functie. Als tijdens dit jaar de medewerker herplaatst kan worden op een vaste, nieuwe en uiteraard passende functie, eindigt de boventalligheid.
  • Als in de eerste maand na de definitieve boventalligheid door medewerker én werkgever wordt vastgesteld dat er géén perspectief is op herplaatsing, wordt een beëindiging overeengekomen. Daarbij hoort een “garden leave” van 2 tot 6 maanden, afhankelijk van het aantal dienstjaren. De beëindigingsvergoeding is in dat geval dezelfde als in het oude sociaal plan.
  • Als aan het eind van de 12 maanden durende transitieperiode er onverhoopt toch geen herplaatsing kan zijn, wordt er ook een beëindiging van het dienstverband overeengekomen, mét “garden leave”. De beëindigingsvergoeding is na die 12 maanden (+ garden leave) lager, namelijk 1,6 maal de wettelijk transitievergoeding.
  • Als binnen de transitie-periode tijdens de 4e t/m 9e maand de boventallige medewerker én de werkgever samen constateren dat het perspectief op herplaatsing, om welke reden dan ook, is verdwenen, kan de beëindigingsovereenkomst ook eerder ingaan. In dat geval wordt 50% van de waarde van de resterende maanden van de transitie-periode en van het aantal maanden “garden leave” toegevoegd aan de beëindigingsvergoeding van 1.6 maal de wettelijke transitievergoeding.

Alle kaarten op herplaatsing
Het onderhandelingsresultaat kent duidelijk nieuwe elementen. Die houden verband met de visie dat er in de komende jaren vaker sprake zal zijn van verschillende, kleinere reorganisaties, die gericht zijn op de noodzakelijke flexibiliteit van het bedrijf. Daarom is de preventieve fase belangrijk, omdat mensen zich dan kunnen voorbereiden op de mogelijke verandering en zo boventalligheid kan worden verminderd. Er kunnen immers elders in het bedrijf interessante vacatures voorbij komen, en medewerkers in de preventieve fase hebben dan een voorrangspositie.
Ook de lange transitieperiode is nieuw. Die geeft nog meer tijd en gelegenheid je voor te bereiden op een nieuwe functie binnen KAS BANK. Aan die langere tijd is, als herplaatsing uiteindelijk toch niet lukt, een lagere beëindigingsvergoeding verbonden. Daarmee verschuiven de kosten voor de werkgever dus van “vertrek” naar “blijven”. Vandaar dat wanneer het perspectief op “blijven” geheel ontbreekt, de oude beëindigingsvergoeding weer aan de orde is.
CNV Vakmensen onderschrijft dat bij reorganisaties alles op alles gezet moet worden om verlies van werk te voorkomen. Dit sociaal plan kan daarbij helpen en geeft op een vernieuwende manier uiting aan het oude adagium “werk, werk, werk!”.

Vragen en reacties?
Op de bijeenkomst van komende donderdag gaan we nader in op alle aspecten van dit onderhandelingsresultaat. Maar ook als je nu al vragen of opmerkingen hebt, kan je die kwijt bij de CNV-onderhandelaar Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.

Downloads