Al het nieuws

Nieuw onderhandelingsresultaat cao Hexion 2019

N.a.v. de afwijzing van de cao door de leden van het FNV is er opnieuw overleg geweest met Hexion over de cao. Hexion heeft CNV Vakmensen gevraagd of CNV Vakmensen bereid is een cao te tekenen, maar CNV Vakmensen heeft een beroep gedaan op Hexion om toch tot aanpassingen te komen.
Dit, aangezien de meerderheid bij het CNV klein was en het niet goed is voor de onderlinge verhoudingen om op deze manier een cao af te sluiten.

Hexion heeft aangegeven weinig ruimte te hebben, maar wel bereid te zijn om te kijken naar de voornaamste bezwaren.
Daarop zijn de volgende wijzigingen op het onderhandelingsresultaat aangebracht:
  • Looptijd van 37 maanden naar 36 maanden met ongewijzigde loonsverhogingen.
  • Duurzame inzetbaarheid: de volgende tekst is aan het protocol toegevoegd m.b.t. de passage over de 80-90-100-regeling en uitwerking pensioenakkoord: “Indien gedurende de looptijd van de cao tussen partijen overeenstemming wordt bereikt over een wijziging van arbeidsvoorwaarden zoals hierboven bedoeld, dan zullen partijen in het belang van de implementatie zo nodig de cao openbreken om uitsluitend dit onderdeel te regelen.”
  • Opkomstdagen: Na een lange discussie, waaruit ook bleek dat voor vermindering van het aantal opkomstdagen absoluut geen mandaat is, is de volgende tekst aan het protocol toegevoegd: “Tussen partijen is afgesproken dat met ingang van kalenderjaar 2020 de werknemer aan de werkgever kan verzoeken om een verlofdag op te nemen op een ingeroosterde opkomstdag. Indien de bedrijfsomstandigheden naar oordeel van de werkgever dit toelaten, dan zal het verzoek worden ingewilligd.”
Daarmee is de maximale ruimte van Hexion bereikt en is het woord nu aan de leden. Het gehele onderhandelingsresultaat is als bijlage toegevoegd.

Het onderhandelingsresultaat gaan we aan de leden voorleggen op woensdag 6 november om 10.00 uur en om 19.30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Mede namens Egbert Schellenberg (FNV)

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl