Al het nieuws

Nestlé stelt cao-overleg uit vanwege corona

Nestlé heeft deze week aan CNV Vakmensen laten weten dat zij in verband met de gevolgen van het coronavirus heeft besloten het cao-overleg uit te stellen. CNV Vakmensen betreurt dit, maar heeft er gezien de uitzonderlijke situatie ook wel begrip voor.

Maandag 6 april zouden de cao-onderhandelingen starten voor de nieuwe cao’s van Nestlé. Drie weken geleden zijn we echter allen overvallen door de grote gevolgen van het coronavirus. Dit zorgt ervoor dat onderhandelaars elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, maar ook voor onzekerheid voor Nestlé. Nestlé geeft aan als gevolg van de crisis binnen het bedrijf met verschillende situaties te maken te hebben. Aan de ene kant draait de fabriek in Nunspeet vol door als belangrijk onderdeel in de voedselproductie en lukt dat ondanks een hoger ziekteverzuim. Medewerkers zetten zich daar keihard voor in en dat wordt ook gezien en gewaardeerd. Anderzijds zitten 300 medewerkers van Nestlé thuis zonder werk en wil Nestlé proberen de werkgelegenheid en de inkomenszekerheid van deze groep te waarborgen. In verband hiermee wil Nestlé het cao-overleg uitstellen tot na de zomer. Dan lijken onderhandelaars elkaar weer te kunnen ontmoeten voor onderhandelingen en hoopt Nestlé dat er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de crisis. Ze geeft aan de cao daarbij te blijven respecteren en geeft daarbij aan dat het wel haar intentie is de dan uit te onderhandelen cao’s te laten ingaan op 1 april 2020.

Geen verlenging cao met loonsverhoging
CNV Vakmensen heeft Nestlé nog een alternatief voorstel gedaan, namelijk om te kijken of we tot een verlenging van de cao’s zouden kunnen komen met alleen een loonsverhoging. Hier was Nestlé vanwege de huidige onzekerheid en het zorgvuldig willen onderhandelen over een cao ook niet toe bereid.

Begrip voor uitzonderlijke situatie
CNV Vakmensen betreurt het dat Nestlé nu niet wil praten over een nieuwe cao. Op dit moment wordt door grote groepen medewerkers erg hard gewerkt om de productie in Nunspeet overeind te houden en daarnaast wordt door medewerkers in Amstelveen vanuit huis geïmproviseerd om het werk zoveel mogelijk te laten doorgaan. Een verlengde cao met een loonsverhoging had een blijk van waardering kunnen zijn voor al dat werk dat ondanks de coronacrisis toch wordt verzet door medewerkers. Anderzijds begrijpen we de onzekere situatie en zitten er blijkbaar ook 300 medewerkers thuis zonder werk die Nestlé doorbetaald. We moeten ons er dus helaas bij neerleggen.

Wat betekent coronacrisis voor jou?
Werknemers worden volop geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Lukt het je om daarmee om te gaan? We willen je in ieder geval wijzen op onze website die je bij vragen kunt raadplegen: www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus . Daar kun je ook vragen stellen of zorgen delen. Komt er dan niet uit of heb je echt een heel specifieke vraag, dan kun je bellen met CNV Info op 030-7511007. Voor de flexkrachten binnen je bedrijf die geconfronteerd worden met de gevolgen van de Corona-crisis is meer informatie te vinden op
www.cnvvakmensen.nl/caos/uitzendbureaus/cao-uitzendkrachten-uitzendondernemingen-abu/nieuws/coronavirus-wat-moet-je-weten-als-flexwerknemer 

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurders Martijn den Heijer (tel: 06-20164972 of e-mail: m.denheijer@cnvvakmensen.nl) of Jeroen Warnaar (06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .