Al het nieuws

Nestlé biedt vooralsnog te weinig om een cao resultaat in zicht te krijgen

Vandaag heeft een nieuwe onderhandelingsronde plaatsgevonden tussen werkgever en vakbonden. Het gat tussen wat wij willen en wat Nestlé biedt is helaas nog te groot. Hopelijk verkrijgt de directie in de komende weken extra mandaat.
Als gevolg van het opvlammen van het corona virus hebben partijen besloten om de onderhandelingen voort te zetten via videobellen. Omdat dit niet ideaal is, en de verwachting is dat deze situatie nog wel even blijft bestaan, hebben we tevens met elkaar afgesproken om voor een nieuwe cao alleen nog maar te praten over een loonsverhoging.  

Deze aanpak zou de overzichtelijkheid, effficiëntie en de snelheid ten goede dienen te komen en creëert, bij een akkoord tussen bonden en werkgever, rust. Maar dan zouden loonvraag en loonbod niet al te ver uit elkaar moeten liggen. 

Nestlé heeft eerst een beeld geschetst van hun perspectief op de huidige situatie. De conclusie, onderaan de streep is, dat het niet slecht gaat met Nestlé. 

Vervolgens zijn we daadwerkelijk gaan onderhandelen. Vakbonden hebben een loonvraag van 4% neergelegd en Nestlé komt uiteindelijk niet verder dan een bod van 2,4%. Dit verschil vinden wij te groot; zeker zeker gezien het gegeven dat het bedrijf de corona crisis goed aan het doorkomen is.     

Er stond nog een datum gepland op 20 oktober as. CNV Vakmensen heeft de onderhandelaars van Nestlé opgeroepen om die tijd te benutten om een ruimer mandaat in Zwitserland op te halen, zodat we er de volgende keer wel uit gaan komen. Als dat dan niet lukt, zullen we ons met jou en jouw collega vakbondsleden moeten gaan beraden over hoe wij zo mogelijk wel een passende loonsverhoging kunnen afdwingen. Maar laten wij hier nu nog niet op vooruit lopen.

Heb jij vragen/opmerkingen over de onderhandelingen of over ander werk gerelateerde onderwerpen, stuur mij gerust een email. 

Martijn den Heijer
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer