Nadert het cao-overleg bij ING zijn einde?

Tijdens het laatste cao-overleg hebben wij serieus stappen gemaakt. Er is echter nog wel enkele heikele punten. Wat doen we met de loonsverhoging, een collectieve uitkering, het vervangen van de beoordelingsverhoging? En het ING-voorstel om 4 x9 uur af te schaffen is nog een discussiepunt.

Bijna, maar nog niet helemaal
Over de meeste thema’s hebben wij in ieder geval stappen gemaakt op weg naar een nieuwe cao. Maar er is nog niet over alles een afspraak gemaakt. Dat betekent dat deze week er nog 2 onderhandeldagen gepland zijn. Qua loon liggen we nog een eind uit elkaar, dus het is lastig te voorspellen of we er deze week uit gaan komen.

Inzetbaarheid, vakmanschap en ontwikkeling blijven het hart van de cao
Cao-partijen zijn het erover eens dat het belangrijk blijft om aan je inzetbaarheid, vakmanschap en ontwikkeling te werken. Dat geldt voor elke situatie, als er maar rekening gehouden wordt met jouw situatie. Om je daarbij te helpen willen wij graag dat collega’s opgeleid worden tot coaches zodat zij jou kunnen helpen goede keuzes te maken. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget kan daarbij helpen. Om de uitvoering goed te borgen gaan wij ook hierover tijdens de cao-periode met jou in gesprek om na te gaan wat jij nodig hebt.

Tijd: principe of regel? Jij wordt betrokken. En wat gebeurt er met 4 x 9 uur?
Uit de medewerkers-enquête en de reacties van CNV-leden blijkt dat tijd een belangrijk punt is. Daarom hebben wij afgesproken dat het belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met jouw persoonlijke omstandigheden, of het nu om mantelzorg is of het opnemen van de 60-+ MVO-dag, of partnerverlof, je werk- en privébalans of wat dan ook: leidinggevenden zullen hier rekening mee moeten houden.
Ook zien wij dat het in Amsterdam weer anders is dan in Leeuwarden en weer anders op de kantoren. Daarom willen we jou en je collega’s betrekken bij het wat voor jou en je collega’s het beste werkt. Als we dat gaan doen, past hierbij in mijn ogen geen afspraak om de mogelijkheid van 4x9 uur werken af te schaffen (voorstel van ING). Ook gelet op de onrust hierover wil CNV Vakmensen deze week ING overtuigen om dit voorstel van tafel te halen.

Belonen en waarderen: nog geen afspraak over vervanging beoordelingsverhoging, collectieve uitkering en de loonsverhoging
Cao-partijen hebben in de huidige cao afgesproken dat in de komende cao de koppeling tussen belonen en beoordelen zou komen te vervallen. Wij zijn er echter nog niet uit hoe we dat gaan doen. Ook over de collectieve maatschappelijke uitkering hebben wij nog geen resultaat kunnen bereiken. Voor wat betreft loonsverhoging heeft ING een bod gedaan van 2,25%. Dat ligt nog te ver af van wat wij willen.

Deze week nog 2 onderhandeldagen
Deze week hebben we nog 2 dagen gepland om verder te onderhandelen. We hopen dat we er dan uitkomen met een voor iedereen acceptabel resultaat. We houden je op de hoogte.

Ike Wiersinga,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986