MOT cao vanaf 2022

Na lang onderhandelen, hebben wij overeenstemming bereid over het traject naar een cao bij MOT. Tot op heden was er een arbeidsvoorwaarden regeling met de ondernemingsraad. Meer informatie is te lezen in bijgaand gezamenlijk pamflet.

Er is een nieuw loongebouw met afspraken over de overgangsmaatregelen, welke volgens ons de toets der kritiek kan doorstaan (zie bijlage). In 2023 zal er een geregistreerde cao zijn die wordt aangemeld bij het ministerie. Tot die tijd trekken de ondernemingsraad en vakbonden gezamenlijk op, zodat er juridisch geen hiaten ontstaan. Wat niet geregeld is in dit resultaat, zijn de loonsverhogingen die horen bij deze overeenkomst. Dat heeft te maken met de gelieerde bedrijven,  welke worden gevolgd in de loonsverhogingen.

De loonsverhoging op 1 januari 2021 is doorgevoerd met 2,5%. Als we kijken naar de relevante bedrijven dan heeft Shell op 1 maart 2022 een loonsverhoging van 5% en op 1 maart 2023 4%.
Op 1 maart 2024 volgt Shell de AWVN index voor de chemisch industrie. Deze kan hoog worden als de poging om een loongolf voor 2023 door vakbonden een succes wordt. 2023 zal het jaar moeten worden waarin de inflatiegolf wordt gecorrigeerd. BP heeft een eindbod uitgebracht voor een cao van 1 jaar met 5% op 1 april 2022 en € 4000,-- eenmalig. De stemming over dit eindbod loopt tot
4 oktober.

Als dit het referentiekader is dan is de loonsverhoging voor 2022 wel duidelijk, te weten 5%. Tevens moeten wij bij een looptijd van 18 maanden een afspraak maken over de verhoging voor 2023. Deze afspraken kunnen pas gemaakt worden als de cao-trajecten bij de partners zijn afgerond en daar komen wij dan bij jullie op terug. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over verhoging van de onbelaste woon-werk verkeer vergoeding en indexatie van de werkgeversbijdrage in de ziektekosten en de BHV- en EHBO-vergoeding.

De beloningsmatrix voor de jaarlijkse periodieke verhoging wordt aangepast. De nieuwe tabel staat in de bijlage. In het kader van duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden treffen jullie ook afspraken aan in de bijlage.

Wij vragen jullie om in te stemmen met het nu bereikte resultaat, dit is nog zonder de loonparagraaf, die komt laten nog aan de orde.
Uiterlijk vrijdag 7 oktober 2022 voor 17.00 uur kan je jouw stem uitbrengen middels deze link.

Nog geen lid? Schrijf je nu in en betaal de eerste 6 maanden 50% contributie! www.cnvvakmensen.nl

 

Fadua Toufik
Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen
E. f.toufik@cnvvakmensen.nl

Downloads