Al het nieuws

Moeilijke cao-onderhandelingen KPN

Het overleg om te komen tot een nieuwe cao bij KPN verkeert in een impasse. Met name op de loonontwikkeling zit een groot gat tussen wat CNV Vakmensen wil en wat KPN wil of kan bieden. Eind januari volgt nader overleg.

Cao-overleg
In de afgelopen maanden heeft 6 maal overleg plaatsgevonden tussen KPN en de 6 vakbonden die aan de onderhandelingstafel zitten. We hadden tot doel om in 2019 tot een deal te komen. Helaas zijn we niet tot elkaar gekomen. We vinden elkaar niet op de hoogte-, en de ingangsdatum van de overeen te komen loonsverhoging. Op andere onderhandelingspunten zijn er gelukkig wel de nodige stappen gezet. Het totaalplaatje is echter nog onvoldoende.

Strategie en financiële positie KPN
Aangezien we aan de onderhandelingstafel niet verder kwamen hebben we ons (kaderleden en vakbondsbestuurders) recent op hoofdlijnen laten bijpraten door Jan Kees de Jager over de (strategische en financiële) positie van het bedrijf in de markt. Hij heeft een schets gegeven van de stand van zaken van de Telco branche in het algemeen en die van KPN in het bijzonder. Termen als omzetdruk en aandeelhouderswaarde kwamen daarbij nadrukkelijk aan de orde evenals de gemiddelde loonontwikkeling in de BV Nederland. Onze visies waar dat dan toe zou moeten leiden richting de cao lopen helaas nog steeds te ver uiteen.

Inzet CNV
Wat was ook alweer de inzet van het CNV?
In grote lijnen willen we een substantiële loonsverhoging, inclusief verhoging stand-by vergoeding, gecombineerd met meer eigen regie en faciliteiten voor de medewerker op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Daarnaast aandacht voor te hoge werkdruk en een stevigere rol voor het intern mobiliteitscentrum. Ook willen we een nadere invulling van de pilot generatiepact en de afspraak uit het pensioenakkoord over eerder stoppen met werken. Ook vragen we aandacht voor een snellere doorstroom van ‘flex’ naar ‘vast’.

KPN Consulting
Recent is CNV Vakmensen geïnformeerd over de verkoop van KPN consulting (en dochter Call2) aan het Belgische bedrijf Cegeka. Deze verkoop hing al een tijdje in de lucht gezien de strategie van KPN. Ons is verzekerd dat een en ander voorlopig geen nadelige gevolgen zal hebben voor jullie arbeidsvoorwaarden (cao, Sociaal Plan, Pensioen etc). Voor wat er in een later stadium gaat gebeuren houden wij onze vinger nadrukkelijk op de KPN pols. Bij vragen of opmerkingen hierover staan onderstaand mijn contactgegevens. 

Planning
Eind januari en begin februari staan nu weer twee onderhandelingsdata gepland. We hopen daarna met witte rook te kunnen komen.

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én KPN collega Hans Tuinman weten s.v.p.

Je Achterban
Graag attendeer ik je op onze KPN community waarop (niet) leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan: https://www.jeachterban.nl/kpn/

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
T: 06-1320 4112