Model Amfibie binnen Arriva van kracht; CNV Vakmensen blijft kritisch

In deze nieuwsbrief geven we informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot model Amfibie binnen Arriva en de rol van CNV Vakmensen hierin. Belangrijk onderwerp is de individuele ot/gd voor medewerkers jonger dan 50 jaar.

Terugblik

In het afgelopen jaar heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Arriva instemming verleend aan model Amfibie. Model Amfibie vervangt het schillenmodel. Met het inwerking treden van de nieuwe dienstregelingen is model Amfibie overal ingevoerd.
Mede naar aanleiding van opmerkingen van kader/OR/BLG-leden over de bepalingen in model Amfibie heeft een juridische toetsing van model Amfibie aan de cao OV plaatsgevonden. Daaruit kwam een aantal vragen en opmerkingen naar voren die wij voorgelegd hebben aan de werkgever. Naar aanleiding van het eerste antwoord door Arriva is een vervolgbrief verzonden waarop de werkgever ook weer heeft geantwoord. 
Deze brieven hebben wij in nieuwsbrieven gedeeld met jullie. 
Onderwerpen die we hebben voorgelegd hadden betrekking op het in dienst nemen van uitzendkrachten, een contract van 36-uur conform Amfibie en de individuele ot/gd.

OT/GD-toeslag

Een belangrijk onderwerp voor onze leden betreft de ot/gd-toeslag. In Amfibie is bepaald dat voor werknemers jonger dan 50 jaar de individuele ot/gd gaat gelden. Terwijl in het schillenmodel sprake was van gemiddelde ot/gd voor ALLE medewerkers. Dit kan voor werknemers die jonger dan 50 jaar zijn een achteruitgang in inkomen betekenen.
Onze juristen hebben dit uitvoerig en zorgvuldig bekeken. Er zijn twee zaken die hierbij van belang zijn:
  • is er sprake van een verworven recht op gemiddelde ot/gd?
  • ligt hierover iets vast in de individuele arbeidsovereenkomst?
Op korte termijn bepalen wij de (juridische) vervolgactie vanuit CNV! We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkeling.

Uitbreiding van uren van 36 naar 40 uur

In het kader van Amfibie worden contracten van maximaal 36 uur aangeboden. Echter is volgens de cao OV ophoging van uren mogelijk naar 40 uur indien er formatieruimte aanwezig is. Deze mogelijkheid wordt niet op alle stallingen geboden. Wij hebben hier schriftelijk aandacht voor gevraagd bij Arriva en gevraagd de regels in de cao OV te respecteren. Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog nadere toelichting wensen dan kun je contact opnemen met de kaderleden of één van onderstaande bestuurders. 

Jeroen Bruinsma, bestuurder CNV Vakmensen
M
06 3449 7279 / j.bruinsma@cnvvakmensen.nl
en
Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865 /  j.marskamp@cnvvakmensen.nl