Al het nieuws

MGG en Eurotech Reorganisatie 2020

Dinsdag 23 juni hebben CNV Vakmensen en FNV een eerste gesprek gehad met de directie en zijn we geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie.

Graag willen wij, voor wij de onderhandelingen verder vervolg gaan geven, onze leden informeren over hoe wij de onderhandelingen ingaan en polsen wat bij jullie speelt en belangrijk is.

Ledenvergaderingen

CNV Vakmensen en FNV hebben mede i.v.m. met de corona maatregelingen de volgende bijeenkomsten gepland. Bij elke sessie geldt dat je alleen maar mag deelnemen als je bent ingeschreven (maximaal 30 man per sessie):

MGG/Tegelen 8 juli in de kantine:

  • 13.00 uur
  • 14.00 uur
  • 15.00 uur

MGG/Nieuw Bergen 9 juli in de kantine:

  • 11.00 uur

Eurotech 9 juli in de kantine:

  • 13.30 uur

Inschrijven voor deze sessies kan bij Maurice Linders mlinders@mgg.com of Ben Janssen bjanssen@mgg.com.
Mocht een sessie minder dan 5 aanmeldingen hebben, dan komt deze te vervallen en gaan we de betreffende leden informeren om zich aan te sluiten bij een van de overige sessies. Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 6 juli 15.00 uur.

Mensen, bedenk ook dat COVID 19 nog niet weg is!
Houd je aan de regels en werk veilig. Dat is van belang voor jouw gezondheid en die van je collega’s, maar ook voor je thuisfront!


Pas goed op jezelf en je naasten en blijf gezond!

Hopende jullie op een van de sessies te spreken.

Mede namens Mustafa Kirac, FNV

Ron Smeets,
Bestuurder CNV vakmensen
M 06 51 11 55 94
E r.smeets@cnvvakmensen.nl