Metaal &Techniek: jouw loonsverhoging per 1 juli!

In de cao voor Metaal en Techniek is afgesproken de lonen per 1 juli 2020 met 3,5% te verhogen. Als het goed is moet je deze maand op je loonstrook kunnen zien dat deze verhoging is doorgevoerd.

Er is echter een uitzondering. In verband met de Coronacrisis hebben werkgevers de mogelijkheid om uitstel op deze verhoging aan te vragen. Hierover ben je in een eerdere nieuwsbrief geïnformeerd. Dit kon tot en met 3 juli 2020. Deze aanvraag moet onder andere in overeenstemming met de meerderheid van het personeel tot stand komen en is vervolgens beoordeeld door de Vakraad (overleg werkgevers en werknemersorganisaties).

Wanneer uitstel/dispensatie is toegekend betekent dit dat je loonsverhoging is uitgesteld tot 1 december 2020. In ruil hiervoor krijg je 29 extra vakantie uren.

Is er geen uitstel aangevraagd dan betekent het dat je vanaf deze maand 3,5% loon erbij krijgt.

Heb je deze loonsverhoging niet gekregen en is er geen uitstel aangevraagd of ben je hiervan niet op de hoogte?
>> laat hier op Je Achterban een reactie hierover achter<<

Of neem dan contact op met mij of je regionale vakbondsbestuurder.

Hartelijke groet,

Bernard Zijlstra
bestuurder CNV Vakmensen