Al het nieuws

Meldon regorganisatie 2020 zonder sociaal plan

Half februari werd het personeel van Meldon geïnformeerd over het voornemen van de directie om op korte termijn te gaan reorganiseren. Dit was een trieste aankondiging. Het streven van CNV Vakmensen was er vanaf dat moment op gericht om een fatsoenlijk sociaal plan af te spreken.

Helaas is dat niet gelukt.

Verschil van inzicht
CNV Vakmensen wil voor de medewerkers die ontslagen gaan worden een fatsoenlijk sociaal plan afspreken. Natuurlijk is er het wettelijk minimum dat iedere werknemer die in deze situatie ontslagen wordt, krijgt. Dat is de Transitievergoeding. Zoals het al staat aangegeven is dat een vergoeding die iedere werkgever in ieder geval moet betalen. Daar hoeft dus géén afspraak over gemaakt te worden met de vakbond.

CNV Vakmensen wil echter dat medewerkers, zeker in deze onzekere tijden wat meer meekrijgen bij hun ongewenste ontslag. Helaas wilde Meldon niet verder gaan als 0,1 meer transitievergoeding, maar alleen als de opzegtermijn verkort zou worden tot 1 maand. Dat scheelt voor de meesten van jullie minimaal 2 maanden eerder in de WW en daarbij dus ook 2 maandsalarissen minder. Dat vond CNV Vakmensen een onacceptabele invulling voor een sociaal plan. Natuurlijk het gaat financieel nu niet goed met Meldon, maar dit is toch wel een héél slechte ruil. De vraag is dan ook nog of je voor die 2 maanden niet gekort zou worden op je WW uitkering. Dan “eet” je bijna je hele ontslagvergoeding binnen de kortste keren op. De Transitievergoeding is nu immers slechts 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

CNV Vakmensen wil zeker rekening houden met de situatie van Meldon en wil ook oog houden voor de werkgelegenheid van de overige werknemers bij Meldon, maar dit aanbod van Meldon is toch echt ver onder het minimum waar CNV Vakmensen haar instemming aan wil geven als “sociaal plan”.

Omdat de directie van oordeel is niet meer te kunnen bieden betekent dit dat er dus géén sociaal plan is voor de getroffen medewerkers.

Wat krijgen mensen dan wel
De mensen die ontslagen worden krijgen nu dus minimaal de wettelijke Transitievergoeding, van globaal 1/3 maansalaris per gewerkt dienstjaar.Ook is de opzegtermijn vanuit de cao artikel 6.3 lid a1 en lid a2 volledig van kracht. Meldon zal de betrokken medewerkers een Vaststellingsovereenkomst aanbieden voor het ontslag. Ik adviseer de medewerkers die lid zijn van de vakbond dit niet te tekenen, voordat zij dit hebben laten controleren door hun vakbond.  

Tot slot
Helaas is het niet anders. Het is heel jammer dat er geen betere afspraken mogelijk bleken te zijn. De directie gaf wel aan dat zij CNV Vakmensen nodig hebben om voor de toekomst afspraken te maken over onder andere een nieuwe cao.  

De huidige omstandigheden als gevolg van het Coronavirus maken alles wat onwerkelijk en onvoorspelbaar. Wij zullen dus alles stap voor stap blijven volgen.Wij hebben elkaar nu nog harder nodig dan voorheen. CNV Vakmensen wil jullie daar zo goed mogelijk in bijstaan.

Heb je vragen over rechten en plichten tijdens de Corona-periode?
kijk op  https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus  Blijf vooral gezond en pas goed op je naasten.

De vakbond dat zijn de leden
Maak je collega ook lid, wij hebben een interessante aanbieding: 1e halfjaar 50% korting op de contributie!  

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets 
bestuurder 
E.: r.smeets@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 11 55 94