Al het nieuws

Meerderheid CNV leden stemt in met onderhandelingsresultaat cao Nestlé

De afgelopen anderhalve week hebben leden van de vakorganisaties kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao 1 en HP cao bij Nestlé. Een meerderheid heeft hiertegen JA gezegd.
Op 6 juli jl. hebben vakorganisaties en Nestlé een onderhandelingsresultaat bereikt. De ledenraadpleging heeft hierover inmiddels plaatsgevonden en een meerderheid van de leden heeft ingestemd. Daarmee zijn de Nestlé cao's een feit. 

De volledige formele tekst van het onderhandelingsresultaat heb je bij de vorige nieuwsbrief ontvangen. Maar hieronder nog even de belangrijkste afspraken op een rijtje: 
  • Looptijd cao: vanaf 1 april 2021 tot 1 april 2022.
  • Salarisverhoging voor cao 1 en HP loonschaal 6 en 7 in centen in plaats van procenten van 80 euro bruto per maand per 1 april 2021.
  • De verhoging voor cao HP is gebaseerd op een budget van 2,3% waarbij het Pay for Performance systeem wordt toegepast. De verhoging wordt toegepast per 1 april 2021.
  • Een studie afspraak welke rollen en functies van HP6 en HP 7 qua salaris onder de cao 1 gaan vallen.
  • RVU regeling: het is een tijdelijke generieke fiscale mogelijkheid voor alle medewerkers binnen de cao’s bij Nestle om 3 jaar voor AOW leeftijd te kunnen stoppen met werken. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2022 t/m 31 december 2025. Er zal door HR van Nestlé een beleid worden ontwikkeld met betrekking tot de vrijwillige deelname aan de RVU regeling. Het betreft een protocollaire afspraak.
  • Fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie.
  • Afspraak om in februari 2022 te starten met de nieuwe cao onderhandelingen.

Als je vragen hebt na aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het ons weten. 

Rest ons om jou een fijne zomer te wensen!

Mede namens de kaderleden Gerrit Schuur en Henk Jan Plakke,

Martijn den Heijer
Bestuurder/Onderhandelaar
T 030 751 1950
E m.denheijer@cnvvakmensen.nl