Meer vaste banen bij UWV in 2022

CNV Vakmensen blij met concrete stappen terugdringen flex in cao-resultaat

De concrete stappen naar meer vaste banen bij UWV, is wat CNV Vakmensen betreft één van de belangrijkste punten in het cao-resultaat dat de uitkeringsinstantie en vakbonden vandaag overeenkwamen. ‘Maar liefst 25 procent van de UWV-medewerkers heeft een tijdelijk contract’ zegt CNV-onderhandelaar Roel van Riezen. ‘Dat percentage moet echt omlaag en dat vindt het UWV nu ook.’

Afgesproken is dat er in juli 2022 5% meer vaste banen zullen zijn dan in juli 2021. Een pilot op de klantenservice moet uitwijzen hoe dat het beste kan gebeuren. CNV Vakmensen, dat het proces om meer vaste banen te creëren in gang zette, wordt nauw bij die pilot betrokken. ‘Wellicht dat het met andere roosters mogelijk is het aantal uitzendkrachten af te schalen en meer mensen een vaste baan te geven’, zegt van Riezen daarop vooruitlopend.

Eindejaarsuitkering

Hij ziet in ieder geval dat het UWV werk wil maken van het terugdringen van de flexibiliteit en is daar blij mee. Ook vindt hij het goed dat de uitzendkrachten die wel blijven, vanaf volgend jaar veel meer dezelfde rechten hebben als vaste werknemers. ‘Zo krijgen ze allemaal een eindejaarsuitkering en wordt Goede Vrijdag ook voor hen een doorbetaalde vrije dag’, zegt de CNV-bestuurder. ‘Moeten ze toch werken, dan krijgen ze een toeslag.’

Loonsverhoging

Uiteraard zijn er in de cao (die moet gaan gelden in heel 2022) ook afspraken gemaakt over het loon van de overige medewerkers. Vanaf 1 januari biedt UWV 2,7% verhoging, de bovenkant van de gemiddelde inflatie in 2021. Daar komt nog een eenmalige bonus van 200 euro bruto bij voor zowel vaste, tijdelijke als uitzendkrachten. Ook de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag is nu verankerd. Daar staat tegenover dat de pensioenpremie voor zowel werkgever als werknemers stijgt.

Maximaal

Van Riezen realiseert zich dat het alles bij elkaar geen vetpot is, maar wel het maximaal haalbare. ‘Laat de CNV-leden aangeven of ze het voldoende vinden’, zegt hij. ‘Zij bepalen of deze cao er komt.’ De CNV-leden kunnen stemmen tot 10 januari.