Uitval van honderdduizenden dreigt, pleisters plakken helpt niet meer

Honderdduizenden oudere werknemers, met name in de zware beroepen, dreigen uit te vallen nog voor hun pensioen, blijkt uit CNV-onderzoek. Ze kunnen ondanks regelingen niet eerder stoppen met werken, maar zijn wel versleten.

Te laag bedrag

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) uit het pensioenakkoord van 2019 had eerder stoppen met werken makkelijker moeten maken. Het nettobedrag (€ 1.200 per maand) blijkt voor 63% van de ondervraagden echter te laag om eerder te kunnen stoppen. Door de krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers bovendien terughoudend om mensen eerder met pensioen te sturen.

Vijf voor twaalf

‘Zeker twee miljoen werkenden redden het niet tot hun pensioen’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. ‘Tegelijkertijd moeten we ook steeds langer doorwerken. Dit vraagt om een oplossing die verder gaat dan het huidige pleisters plakken. Als we niets doen, dreigt straks van honderdduizenden mensen die hun pensioen niet redden.’

Overstappen

Een kwart van de ondervraagden wil graag overstappen naar een minder zware baan. Bij de helft van deze groep wil de werkgever echter niet meewerken. Een meerderheid van 77% krijgt bovendien geen mogelijkheid zich om te scholen naar andersoortig werk.

Klem

‘Veel werkenden zitten daardoor klem in een te zware baan’ zegt Fey. ‘Ze redden het niet tot hun pensioenleeftijd, maar kunnen ook niet overstappen naar minder zwaar werk. Ook werkgevers moeten dus aan de bak. Veel werknemers boven de 50 jaar hebben een schat aan ervaring en zijn van grote waarde voor een bedrijf,’ stelt Fey.

45 jaar werken

Als het aan het CNV en de ondervraagden ligt, zou iedereen die 45 jaar gewerkt heeft, met pensioen moet kunnen. Fey: ‘De minister voelt daar echter niet voor. Het zou onuitvoerbaar en onbetaalbaar zijn. Maar met deze cijfers is een oplossing voor deze problematiek onontkoombaar.’

In België stelt de minister van Pensioen nu voor om, na een loopbaan van 42 jaar, op je 60e al met pensioen te kunnen. ‘Wat in Nederland onuitvoerbaar en onbetaalbaar is, kan in België blijkbaar wel. Het zou mooi zijn als ook Nederland zijn werkenden een fatsoenlijke oud dag gunt.’