Al het nieuws

Make some noice, ECT-ers

Door de leden van de Werkgroep Duurzame inzetbaarheid is een jaar lang tijd en energie gestoken in besprekingen over duurzame inzetbaarheid van de medewerkers bij ECT. We hebben met verschillende kaderleden die collega’s van jou zijn, gesproken over jullie beroep en hoe zwaar deze is.

Helaas zijn wij er met elkaar niet uit gekomen. We hebben geen aanbevelingen voor cao-partijen kunnen formuleren. Hoe nu verder?

Waarom duurzame inzetbaarheid?
Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op jouw toekomst als werknemer bij ECT en de vraag hoe je als jonge of oudere man/vrouw het werk gezond kan blijven doen en je pensioen te halen zonder arbeidsongeschikt te worden. Iedereen weet dat de pensioengerechtigde leeftijd is opgeschoven naar 67 jaar. Een leeftijd die voor velen onacceptabel is, maar door de overheid is ingevoerd.

Er is een pensioenakkoord waar nog hard aan wordt gesleuteld door een werkgroep op andere tafels. Daar hebben we indirect invloed op. Maar bij de werkgever moet maatwerk worden geleverd. Hoe moeten ECT-werknemers duurzaam inzetbaarheid blijven in een 24/7-operatie? CNV Vakmensen heeft eerder in deze werkgroep aangegeven dat alles valt en staat met het werkplezier en de waardering van de medewerkers = de professional door ECT als werkgever. Als ECT met jullie in gesprek gaat, dan is er begrip voor jullie zware werk en de noodzaak om eerder te stoppen met werken.
Een mooie OVA-regeling die stoelt op rechten bij een pensioenleeftijd tot 65 jaar? En dan houdt dat recht op in de huidige cao. ECT wil deze leeftijd voor alsnog niet opschuiven naar de feitelijke situatie, namelijk dat er nu collega’s zijn die 65, 66 jaar zijn. ECT koppelt wijzigingen aan een pakket van wijzigingen welke in de ledenvergadering zijn toegelicht. Wijzigingen die de leden niet accepteren. Aan welke knoppen kan er worden gedraaid om een en ander in elkaar over te laten gaan? Heb jij daar ideeën bij? Laat iets horen!

Laatste stand van zaken werkgroep duurzame inzetbaarheid
Zoals je weet zijn we op 5 december 2019 uit elkaar gegaan met een vastgelopen discussie over in ieder geval de 90%-dagen. ECT wil dit niet verlengen voor degene die nu 65/66 zijn. Terwijl de huidige cao daarin niet voor ziet. Spijtig! Erg spijtig, want je bent niet op je 65 jaar in eens beter in staat om bij te komen van de onregelmatige diensten.
Voor de jongere werknemers geeft dit aan dat je rechten van nu niet gegarandeerd zijn voor later. Wees daarom scherp op wat er nu gaat gebeuren.
Daarnaast wil werkgever geen berekeningen maken voor een plan om eerder te kunnen stoppen met werken. Ondanks dat ECT weet dat het zeer lastig wordt om in jullie beroep tot je 66/67 aan het werk te blijven.
We hebben als CNV Vakmensen en FNV Havens in januari 2020 een brief gestuurd aan ECT (zie bijlage 1) waarop vanuit ECT een reactie op gekomen (zie bijlage 2).
We gaan weer aan tafel om te bezien hoe het verder moet. Wat is er wel mogelijk en haalbaar voor ECT? De 90%-dagen in ieder geval niet, schrijft ECT. Alles hangt samen met andere oplossingen die door ECT zijn voorgedragen in de werkgroep. De boodschap van de leden uit de ledenvergaderingen eind vorig jaar is helder en er is mandaat voor verdere gesprekken. Op 23 en 25 maart gaan we weer om tafel, want niets doen is geen optie. Of toch wel? Laat je horen! Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden. Zodra het nodig is zullen we een ledenvergadering bij elkaar roepen. Zorg dan dat je er bent!

Kaderleden CNV dringend gezocht
Met het aftreden van een gewaardeerd collega (Rene Breestraat) als kaderlid komt er nog een positie vrij als kaderlid van CNV. We gaan een spannende tijd tegemoet met de aflopende cao en twee werkgroepen waar veel om te doen is. Zonder kaderleden wordt het lastig om positie te behouden aan tafel. CNV vakmensen is als een muis aan tafel die buldert. En dat kan alleen als er kaderleden zijn die weten wat er speelt op de werkvloer.

De kadergroep moet worden versterkt voor jouw arbeidsvoorwaarden en belangen als werknemer bij ECT. Ben je ook betrokken, kritisch, de sterke man of vrouw die graag het gesprek wil aangaan met werkgever over belangrijke onderwerpen die leven onder jouw collega’s? Vind jij werkplezier ook zo belangrijk? Meld je dan zo spoedig mogelijk bij mij.

Heb je nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met mij op via mail of app/mobiel.

Fadua Toufik,
bestuurder CNV Vakmensen
E f.toufik@cnvvakmensen.nl 
M 06 1020 8590

 

 

Downloads