Al het nieuws

Maandag vervolg cao-onderhandelingen KLM

KLM heeft alle vakbonden uitgenodigd om maandag 30 september verder te spreken over de cao. CNV Vakmensen heeft KLM laten weten erbij te zijn. Een aantal van onze punten zijn binnengehaald en daar zijn we blij mee, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten. Een update.
Loon/looptijd
KLM heeft in de nacht van 14 september een eindbod gedaan qua loon en looptijd. We konden wel kiezen uit twee varianten. 7% voor 33 maanden en dan dezelfde winstdelingsregeling of 8,5% over 33 maanden met een versoberde winstdelingsregeling. Over de hoogte van dit bod viel en valt er wat KLM betreft niet te praten en voor zover wij weten is er ook in informele circuits geen konijn uit de hoge hoed getoverd die het verhaal mooier maakt (maar zeg nooit nooit).

CNV heeft geluisterd naar welk van de varianten het meest gewaardeerd lijkt te worden door de achterban en als mensen dan toch moeten kiezen, dan lijkt er in meerderheid een voorkeur te zijn voor de 8,5% loonsverhoging in 33 maanden, 3,09% structureel erbij op jaarbasis (12/33 x 8,5) in ruil voor een ietwat lagere winstdeling naar de toekomst toe.

De gehoorde argumenten daarvoor:

a) Dan ben je in ieder geval zekerder van koopkrachtbehoud (hoe hoger de loonstijging, hoe groter de kans dat ze hoger is dan inflatie), ook als de winstdeling tegen valt.
b) die 1,5% extra gaat (in tegenstelling tot je winstdeling) ook over je pensioenopbouw, eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en vakantiegeld en
c) volgens KLM is dit een voor haar duurdere variant, mochten de resultaten van de komende 10 jaar ongeveer hetzelfde zijn als de afgelopen 10 jaar.

Dat laat onverlet dat door een deel van onze leden dit in beton gegoten eindbod van KLM waarschijnlijk te laag gevonden wordt, want het is (redenerend dat 1,5% van de 8,5% loonstijging compensatie is voor een versoberde winstdeling) iets onder het niveau van de gemiddelde cao-loonstijging in Nederland. Mede daarom hebben we een pleidooi gehouden bij KLM om de loonstijging naar 8,5% niet in zeven maar in drie stappen te zetten, zodat je in ieder geval een voelbare, substantiële netto salarisstijging merkt op je bankrekening. Maandag zal uitwijzen hoe daar op wordt gereageerd door KLM.

Inhoud
Qua inhoud (zie link: https://bit.ly/2mUzIVc ) ligt er al veel op de tafel waar we op zich niet negatief tegenover staan. Het herintroduceren van een dertiende maand voor medewerkers in de schalen MSG 1 t/m 3 bijvoorbeeld (in plaats van een variabele uitkering) lijkt positief ontvangen te worden, evenals een nieuwe werkgelegenheidsgarantie en een uitbreiding van de hoeveelheid extra rust in het rooster voor ploegendienstmedewerkers.

Vorige update konden we jullie al melden dat met veel pijn en moeite twee verslechteringsvoorstellen, namelijk het schrappen van de goede overtolligheidsregeling in de cao (bijlage 15) en van een ADV-dag, van tafel zijn gehaald. KLM heeft bonden vorige week daarnaast nog schriftelijk laten weten dat er misschien nog afspraken te maken zijn over vakantiegeld over de onregelmatigheidstoeslag, maar of dit uiteindelijk tot een goede extra afspraak voor onze leden leidt valt nog te bezien.

Hoe verder ?
Jullie hebben ongetwijfeld meegekregen dat een aantal collega-vakbonden twijfels hebben bij hetgeen er op tafel ligt, met name als het gaat om het eindbod op loon. Als dat eindbod niet veranderd, is het dan ook mogelijk dat er straks weliswaar een totaalpakket ligt, maar dat het volstrekt nog ongewis is welke bonden überhaupt een definitief bod van KLM gaan voorleggen aan leden en welke uitslag daar dan weer uit volgt.

CNV betreurt deze cao-chaos in dit jubileumjaar van KLM. We denken dat een ietwat royaler, maar nog steeds financieel verantwoord loonbod van KLM, veel van deze chaos al had weggenomen. Ook het late tijdstip waarop KLM een stap zette waarmee het loonbod enigszins in de buurt kwam van wat momenteel in Nederland gebruikelijk is, doet ons een beetje de wenkbrauwen fronzen. Was het echt nodig om op deze wijze te onderhandelen met elkaar, of moeten we (bonden en KLM) ook in de spiegel kijken en samen sneller op zoek gaan naar een win-winsituatie ?

Als er volgende week daadwerkelijk een compleet en definitief bod ligt dat niet meer aan verandering onderhevig is, redeneren we bij CNV democratisch en gaan we jullie dat voorstel, al met al inhoudelijk en qua koopkracht een (lichte) verbetering ten opzichte van de huidige cao, niet onthouden. De stembus gaat dan open en jullie (de leden) bepalen dan gezamenlijk of dit bod al dan niet moet worden omgezet in een cao-akkoord.

Vragen/opmerkingen ?
Onderhandelen is bij CNV een teamsport. Onze onderhandelingsdelegatie laat zich gedurende het cao-proces inspireren door de opmerkingen en berichten van onze (actieve) leden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Dank daarom voor al jullie bijdrages en blijf dat vooral doen ! Voor vragen of opmerkingen over deze info, mail je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl. Bellen kan ook, 06-20471892. Voor vragen of opmerkingen kan je ook terecht op ons platform Je Achterban: https://www.jeachterban.nl/klm