Al het nieuws

Loonsverhoging voor iedereen bij Nestlé?

Nestlé en CNV Vakmensen blijven stapjes maken richting een nieuwe cao. Belangrijk gespreksonderwerp hierbij is of voor iedereen die valt onder de cao HP en cao1 een zekere loonsverhoging kan worden afgesproken. Met name voor de cao HP wil Nestle dit eigenlijk niet, maar heeft ze toch een stap gezet.

Op donderdag 25 april heeft de vierde onderhandelingsronde plaatsgevonden over de 2 cao’s bij Nestlé. Het was de bedoeling dat we die dag tot een conclusie zouden komen, maar dat is helaas niet gelukt. We zijn elkaar opnieuw genaderd maar niet genoeg. Maandag 20 mei spreken we opnieuw over de cao’s.

Belangrijke geschilpunten
De onderhandelingen zijn, zoals hierboven aangegeven, nog steeds gaande. Dit betekent dat niets vast staat en alles nog kan veranderen. Ondanks dat willen we graag de huidige stand van zaken aangeven. De belangrijkste geschilpunten zijn:

 • Een loonsverhoging voor iedereen. De cao HP kent Pay for Performance, waar geen zekere loonsverhoging is opgenomen (verdeling van het beschikbare budget is afhankelijk van je prestaties en je relatieve salarispositie). Hier hebben jullie en jullie collega’s veel kritiek op. Dit hebben we opgepakt en we hebben Nestlé aangegeven dat ook voor de cao HP een zekere loonsverhoging moet worden afgesproken. Nestlé wil dit niet omdat dit niet zou passen bij Pay for Performance. In de loop van de onderhandelingen was zij wel bereid bij een beoordeling 2.2 tot 100% 2,2% te garanderen en tussen 100% en 110% 2%. Het totale budget voor Pay for Performance zou dan 3,35% zijn. Dit kwam echter niet tegemoet aan onze eis dat er voor iedereen een zeker loonsverhoging moest zijn, want boven de 110% of bij een beoordeling onder 2.2 werd die garantie niet gegeven. Uiteindelijk heeft Nestlé tegen haar wens in, maar om tot iets te komen 0,5% zekere loonsverhoging geboden voor cao HP. CNV Vakmensen vindt dit onvoldoende, maar waardeert wel de (eerste) stap van Nestlé. Daarnaast vraagt zij 3,5%, waar wel de zekere loonsverhoging in zit.
 • Het loonbod van Nestlé voor cao1 is 2,75%. CNV Vakmensen heeft aangegeven 3,5% loonsverhoging te willen;
 • Oplossen overlap cao HP en cao1 voor wat betreft schalen HP5, HP6 en HP7 met de schalen 9 en 10 uit cao1. Als je naar uurloon terugrekent overlappen deze schalen voor een groot deel. Dit geeft onduidelijkheid in de organisatie bij promotie en een gevoel van oneerlijkheid. Het maximale waar Nestlé tot nu toe toe bereid is, is om de cao HP een andere naam te geven omdat er niet alleen hoger personeel onder valt. Nestlé vindt het daarom niet onlogisch dat er overlap tussen de cao’s is. Dit lost natuurlijk het probleem niet op;
 • Nestlé wil ook afspraken over Pay for Performance voor cao1 in de toekomst (studieafspraak). Wij hebben aangegeven daar geen voorstander van te zijn en daar mogelijk op z’n vroegst toe bereid zijn als het volgende wordt afgesproken:
  1. Inflatie correctie voor iedereen
  2. Voldoende budget Pay for Performance
  3. Oplossen problematiek overlap tussen cao1 en cao HP 5,6,7;
 • Daarbij hebben we ook aangegeven dat er weinig draagvlak voor is in Nunspeet en dat dat dan nog een lange weg is. Maar Nestlé lijkt niet tegemoet te komen aan deze voorwaarden, dus wat ons betreft wordt een dergelijke studieafspraak niet gemaakt.
 • Bij de seniorenregeling (hersteldagregeling) zijn we, ondanks het feit dat we dachten dat we daaruit waren, helaas ook op een geschilpunt gestuit. Nestlé wil het voor al haar medewerkers onder de cao’s mogelijk maken een hersteldag in de week te hebben. Voorwaarde blijkt nu echter te zijn dat de oude regeling vervalt. CNV Vakmensen wil dat dit een keuze wordt tussen gewoon blijven werken, de oude regeling (2 jaar volledig betaald en een rustdag in de week) of de nieuwe regeling (4 jaar 80%/90% betaald en een rustdag in de week). Daarnaast geeft Nestlé aan dat die hersteldag bij vijfploegendienst moeilijk is in te voeren. We vinden het moeilijk te accepteren dat medewerkers in de zwaarste diensten het minst aan deze regeling zullen hebben.

Op punten als de afbouwregeling ploegen (verlengde afbouwperiode, maar verhoging leeftijd tot wanneer moet worden afgebouwd), werkgeversbijdrage en fiscale regeling vakbondscontributie lijken we elkaar te kunnen gaan vinden. Op andere punten, zoals meer participatie van arbeidsgehandicapten, uitbreiding van partnerverlof en leerrekening kan of wil Nestlé CNV Vakmensen niet tegemoet komen. De fabrieksbonus en de compensatie voor de andere berekening van de short-term bonus worden verder met de medezeggenschap besproken.

Wat zou de zekere loonsverhoging moeten zijn?
Er zijn dus nog genoeg geschilpunten en maandag 20 mei spreken we daarover verder. Graag horen we van jou wat die zekere loonsverhoging zou moeten zijn. Moet dat minimaal de inflatie zijn (voor 2019 2,4%) of mag het minder zijn dan dat? Laat ons op j.warnaar@cnvvakmensen of via onze kaderleden Louis Sanders of Brand den Besten weten wat je daarvan vindt.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaand nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl of Twitter: @JeroenWarnaar). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .