Loonsverhoging 3,5% per 1 juli 2020

De coronacrisis heeft grote impact op de economie. Ook binnen de Metaal en Techniek zijn er bedrijven die hard geraakt zijn. Werkgever en werknemersorganisaties zijn met elkaar in discussie geweest over de loonsverhoging die op 1 juli gepland staat.
Werkgevers hebben in eerste instantie het verzoek neergelegd om te gaan praten over het afstellen van deze loonsverhoging. Het zijn onzekere tijden en economisch zijn er harde klappen gevallen. Echter geldt dit niet voor alle bedrijven.

CNV Vakmensen wil niet dat de cao opengebroken wordt en dat de afspraak over de loonsverhoging niet wordt nagekomen. Echter snappen we wel dat er situaties zijn waar een uitstel van de loonsverhoging extra lucht aan de bedrijven kan geven.

In bijlage 10A van de cao staat een artikel tot dispensatie van de cao. Werkgever kan hier een beroep op doen. Dit geldt ook voor de geplande loonsverhoging van 1 juli. In de Vakraad zijn hiervoor de voorwaarden besproken. In de bijlage vind je de volledige uitwerking. In hoofdlijnen zijn de volgende voorwaarden hieraan verbonden.

Het verzoek tot dispensatie dient te minste vergezeld te gaan van:
  • Een goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers.
    Dit kan blijken uit een handtekeninglijst (zowel fysiek als digitaal is mogelijk) of een survey/enquête onder alle werknemers via een digitaal platform;
  • Een onderbouwing van de (bedrijfseconomische) toestand van de onderneming voor Corona, tijdens Corona en de periode daarna;
  • Een verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het verzoek de onderneming niet in staat van surseance verkeert c.q. daartoe op dat moment geen verzoek voor heeft ingediend;
  • Voorts zal de werkgever aangeven dat er geen dividend en/of bonussen zullen worden uitgekeerd in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op de prestaties over het kalenderjaar 2020;
  • En uit het verzoek moet blijken of er wel of geen overeenstemming is bereikt over dit verzoek tot uitstel met de werknemersorganisaties voor de Metaal enTechniek.
Op basis van de aangeleverde documenten zal een kleine commissie binnen de vakraad beoordelen of er dispensatie verleent zal worden. Deze commissie bestaat uit een delegatie van vakbonden en werkgevers. Wanneer er dispensatie wordt verleend, gelden de volgende voorwaarden:
  • Per 1 december 2020 wordt het voor de werknemer geldend salaris verhoogd met 3,5%;
  • De werknemer ontvangt over de periode juli 2020 tot en met november 2020 29 uur extra-vakantieaanspraken;
  • De werkgever informeert zijn werknemers over het toegestane dispensatieverzoek.
Als er vragen en opmerkingen zijn, kun je deze bij de regionale vakbondsbestuurder of bij mij kwijt.

Bernard Zijlstra
cao-onderhandelaar Metaal en Techniek
M : 06 - 83 39 6479
E : b.zijlstra@cnvvakmensen.nl

Downloads