Al het nieuws

Loongebouw/functieprofielen bij Tarkett

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie een nieuwsbrief hebben ontvangen met vragen over functiebeschrijving en salaris en cao-verhogingen. Een aantal medewerkers hebben hun salarisstrook ter controle opgestuurd.

Het is alweer een tijd geleden dat ik jullie een nieuwsbrief stuurde met vragen over jullie salaris.

Inmiddels heb ik van een aantal medewerkers een reactie gekregen en heb ik ook die loonstroken kunnen controleren. Hieruit blijkt dat de cao-verhoging van januari 2020 is toegekend, maar ook nu blijkt dat er geen sprake is van toekenning periodieken zoals ook in de cao is vastgelegd.

Jullie werkgever heeft een reactie gestuurd op de brief die hierover was verstuurd.

Men geeft aan dat de cao MITT van toepassing is en ook wordt gevolgd. In deze reactie wordt ook aangegeven dat men werkt aan vragen over loon- en functiegebouw in overleg met de OR, maar dat dit o.a. door Coronacrisis vertraging heeft opgelopen. Verder geeft men aan dat het streven is om dit in juli 2020 op te lossen.

Voor de duidelijkheid, de afspraken in de cao MITT zijn helder. Iedere werknmer hoort een arbeidsovereenkomst te hebben. In je arbeidsovereenkomst staat je functie vermeld en de functiegroep waarin je functie is ingedeeld. Vervolgens word je in de bij die functiegroep behorende loonschaal, inclusief de aanloopschaal geplaatst.

Onlangs heb ik de inhoudelijke reactie van werkgever ontvangen. Men is bezig met zowel functiehuis als functieraster. CNV zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Voor CNV Vakmensen is het van belang om te weten welke vragen medewerkers hebben.
Daarom wil ik in week 35 of 36 (24 augustus tot 4 september) een bijeenkomst plannen waarbij medewerkers (leden en niet-leden) terecht kunnen met hun vragen. 

Mocht je vragen hebben mail mij, Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl. Bellen mag ook, maar dan na 10 augustus i.v.m vakantie, 06-47826877.