Al het nieuws

Lees: Vakbonden bieden ECT een concept onderhandelingsresultaat aan

Op vrijdagmiddag 12 februari hebben FNV Havens en CNV Vakmensen de onderhandelingsdelegatie van ECT een concept onderhandelingsresultaat aangereikt. Wij hebben ECT uitgenodigd om dit te bestuderen, er akkoord mee te gaan of met verbetervoorstellen te komen.

Vijfde ronde
Op 12 februari vond de vijfde onderhandelingsronde plaats. Cao partijen hebben elkaars inzet kunnen doorgronden en kunnen bediscussiëren. De inhoud van de voorstellen aan werkgevers en werknemerskant zijn duidelijk. Vakbondsdelegaties zijn van mening dat nu focus aangebracht moet worden waar we van wensdenken naar het maken van concrete afspraken gaan. Het onderhandelen is nu begonnen.

Onderhandelingsresultaat
De vakbonden hebben een nieuwe variant van de OVA ingebracht indien de overheid niet akkoord gaat met ons huidige voorstel 3 jaar eerder stoppen met werken. Het nieuwe voorstel houdt in: 2 jaar 80% werken / 95% salaris / 100% pensioen, vervolgens maximaal 3 jaar 50% werken / 80% salaris / 100% pensioen. Fiscaal wordt nog onderzocht of de 50% werken teniet gedaan kan worden door inbreng verlofsparen.

Het doel van de vakbondsdelegaties is het maken van goede afspraken. Afspraken die zorgdragen dat er op een gezondere manier gewerkt kan worden, werknemers eerder kunnen stoppen met werken en geleidelijk kunnen afbouwen richting hun pensioen. Ook een eerlijke beloning, afspraken over werkgelegenheid en wat algemene aanpassingen moeten onderdeel zijn van een pakket dat wij positief aan jullie kunnen en willen voorleggen.

Hierin staan concrete conceptafspraken in op het gebied van [1] Beloning & Toeslagen, [2] FL II & FL III [3]Roosters & Duurzame Inzetbaarheid, [4] Ouderen Vermindering Arbeidsduur (OVA) en Eerder Stoppen met Werken (ESMW), [5] Werkgelegenheid, [6] Afspraken in het kader van wetgeving en [7] overige zaken.

Deadline 1 maart
Vakbondsdelegaties vinden dat de tijd nu is aangebroken dat we concrete afspraken moeten gaan maken. Wij hebben ECT uitgenodigd om het concept onderhandelingsresultaat te bestuderen, er akkoord mee te gaan of met verbetervoorstellen te komen. 

23 februari 2021 staat de 6de en wat ons betreft laatste overleg dag gepland, want 1 maart komt eraan. Deze dag moet een echte onderhandelingsdag worden waar we na afloop met een eindconclusie naar jullie terug kunnen. Onze insteek is om met een positief verhaal bij jullie terug te komen.

We houden jullie op de hoogte!

Samen sterk!

Met vriendelijke groet,
Tjeerd Orie                        
betsuurder CNV Vakmensen
t.orie@cnvvakmensen.nl                                                       

                                                                          

Downloads