Al het nieuws

Lees: CAO resultaat met baanbrekende afspraken voor vakbondsleden ECT

De druk van het eindbod heeft de onderhandelingsdelegatie van ECT het juiste duwtje in de rug gegeven. Op maandag 22 maart laat in avond zijn vakbonden erin geslaagd alsnog een onderhandelingsresultaat te bereiken. De vakbondsleden werkzaam bij ECT mogen zich nu uitspreken over een resultaat met baanbrekende afspraken voor werknemers met ‘zwaar werk’. Afspraken waar vakbondsleden in de rest van het land een voorbeeld aan mogen nemen!  

Geen principeakkoord maar wel een onderhandelingsresultaat

Een akkoord zat er niet in, daarvoor is te veel afgeweken van de oorspronkelijke inzet van vakbonden maar al met al zijn wij tevreden met hetgeen dat wij mogen voorleggen. We lichten er een paar zaken uit.

  • Cao looptijd van 4 jaar.
  • Jaarlijkse correctie van de lonen met de Automatische Prijs Compensatie.
  • 4,5% initiële loonsverhoging verspreid over 3 jaar en € 2150,-- eenmalig bij goedkeuring cao-resultaat.
  • Aanpassing beloning TOD werknemers naar een competitief niveau (in 4 termijnen naar P65).
  • Voertuigen en mechanisch monteurs zijn gelijkgetrokken.
  • Roosteraanpassingen in het V-rooster om belastbaarheid te verminderen én beloning te verbeteren.
  • Intentieafspraak om gezamenlijk te onderzoeken om de taakroulatie van werknemers in de operatie te vergroten inclusief voor de DUG-werknemers.
  • Een eerder stoppen met werken (ESMW) regeling die werknemers naast een aantal gemaakte ‘duurzame inzetbaarheidsafspraken’ in de gelegenheid stelt op een gezonde manier vervroegd met hun werkzame leven te stoppen. Vanaf 65-jarige leeftijd ontvangen zij het RVU vrijgestelde bedrag (circa 22.000 per jaar) plus de te missen pensioenpremie (circa € 15.000,-- per jaar). ECT zal gezamenlijk met vakbonden richting de landelijke politiek optrekken om de fiscale regels hiertoe aan te passen.Quotes onderhandelaars

De met ECT overeengekomen ‘eerder stoppen met werken regeling’ is het voorbeeld hoe men in de Nederlandse arbeidsvoorwaardelijke polder gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt. De cao-ECT is hiermee het voorbeeld voor  werkgevers en werknemers (vertegenwoordigers) in de rest van het land hoe het pensioenakkoord gerepareerd moet worden. [Niek Stam, FNV Havens]”.

Het is goed om te constateren dat er uiteindelijk bereidheid was om te zoeken naar een betere organisatie-inrichting, bredere inzetbaarheid van werknemers én het ontwerpen van arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten die helpend zijn voor duurzame arbeidsomstandigheden. [Tjeerd Orie, CNV Vakmensen]

 

Toelichtende vergaderingen

Op woensdag 24 maart organiseren FNV Havens en CNV Vakmensen, covid-19-proof, toelichtende bijeenkomsten voor haar leden. Daar worden jullie meegenomen in de totstandkoming van dit resultaat en krijgen jullie een nadere gedetailleerde toelichting op het bereikte resultaat. Na de toelichtende vergaderingen worden leden van FNV Havens en CNV Vakmensen schriftelijk in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van hun stem. De leden hebben het laatste woord!

Samen sterk!

Mede namens de vakbondsonderhandelingsdelegaties,
met vriendelijke groet,

Niek Stam                                                                                                        Tjeerd Orie
Bestuurder FNV Havens                                                                                   Bestuurder CNV Vakmensen

Downloads