Lees: CAO ECT - ECT op zoek naar mandaat

Op 23 februari 2021 stond de zesde onderhandelingsronde gepland. De onderhandelingsdelegatie van ECT had niet het vermogen om te komen tot concrete afspraken. Dit bleek al in de eerste vijf minuten.

Vijfde ronde

Op 12 februari vond de vijfde onderhandelingsronde plaats. Cao partijen hebben elkaars inzet kunnen doorgronden en kunnen bediscussiëren. De inhoud van de voorstellen aan werkgevers en werknemerskant zijn duidelijk. Vakbondsdelegaties zijn van mening dat nu focus aangebracht moet worden waar we van wensdenken naar het maken van concrete afspraken gaan. Daarom hadden we een concept-onderhandelingsresultaat aangeboden. Na ontvangst schorste de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde het overleg. Ze zouden hier op 23 februari op terug komen.

Zesde ronde

Na de opening werd het al snel duidelijk. De onderhandelingsdelegatie van ECT had meer tijd nodig. E.e.a. moest nog maar eens goed uitgezocht worden en zag een aantal beren op de weg.

We leggen het nog één keer uit

In de schorsing hebben vakbonden e.e.a. nog maar eens op schrift gezet. We kwamen met de verwachting dan wel hoop dat we vandaag tot overeenstemming konden komen. Het mocht niet zo zijn. De brief hebben wij overhandigd met het verzoek de handschoen op te pakken. Ons doel was dat we de brief weer in de prullenbak konden gooien omdat ECT tot het inzicht zou komen deze middag om concrete afspraken te gaan maken. 

Vrijdag horen jullie het…

Weer een schorsing verder gaf jullie werkgever een verrassende wending: “ We moeten de brief echt beter bestuderen. Komende vrijdag komen we met een antwoord op deze brief.”

Wij wachten het met spanning af en spreken vrijdagavond met de vakbondsonderhandelingsdelegaties om te bepalen waar we dan staan!

Laten we hopen dat ECT komende vrijdag aangeeft om op hele korte termijn toch tot overeenstemming te willen komen met de vakbonden.

Lees de bijlagen

In de bijlagen tref je (1) de brief die we overhandigd en verzonden hebben aan jouw werkgever en (2) het conceptonderhandelingsresultaat zoals op 12 februari aangeboden. Het logo van ECT is op verzoek van ECT verwijderd van dit concept.

 

Onze eisen zijn helder en realistisch. Dit hebben we ook aan ECT voorberekend. We houden jullie op de hoogte!

 

Samen sterk!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Niek Stam                                                                                            Tjeerd Orie

FNV Havens                                                                                         CNV Vakmensen

niek.stam@fnv.nl                                                                               t.orie@cnvvakmensen.nl